Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Майстер дільниці з дефектоскопії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються методів неруйнівного контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) на устаткуванні і трубопроводах атомної електростанції; чинні в атомній галузі і введені на атомній електростанції стандарти, нормативні документи, керівні технічні матеріали, технологічні інструкції, що регламентують порядок проведення методів неруйнівного контролю; технологію виконання і характеристики неруйнівних методів контролю; принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, технічні вимоги, режим роботи і правила обслуговування устаткування і засобів вимірювання, що використовуються в процесі методів неруйнівного контролю; склад і порядок ведення технічної документації, що засвідчує якість виконаного контролю; види дефектів основного металу та зварних з'єднань (наплавок), методи їх запобігання та усунення; вимоги до проведення технічного огляду устаткування або трубопроводу; передовий вітчизняний і світовий досвід методів неруйнівного контролю; основи економіки, організації праці, виробництва і управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та керує роботами з проведення контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок) на устаткуванні і трубопроводах атомної електростанції методами неруйнівного контролю: магнітопорошкової дефектоскопії, візуальним, вимірювальним, ультразвуковим, радіографічним, капілярним контролем і контролем герметичності в процесі експлуатаційного контролю. Контролює дотримання вимог нормативно-технічної і конструкторської документації, а також стандартів, що регламентують порядок проведення методів неруйнівного контролю основного металу та зварних з'єднань (наплавок); виконання вимог інструкцій і методик із застосування методів неруйнівного контролю; виконання робочих програм; правильність використання, технічний стан, наявність на робочих місцях і своєчасне надання для державної перевірки устаткування, приладів і інструменту, що застосовуються при методах неруйнівного контролю. Керує роботою з оформлення і перевірки технічної документації, що засвідчує якісне виконання контролю із фіксуванням його результатів у звітній документації. Бере участь у підготовці документів щодо придатності до експлуатації основного металу та зварних з'єднань устаткування і трубопроводів. Бере участь у технічному огляді устаткування і трубопроводів. Організовує облік виявлених експлуатаційних дефектів основного металу та зварних з'єднань (наплавок); бере участь у вивченні причин виникнення, визначенні параметрів і оцінювання виробничих дефектів в основному металу та зварних з'єднаннях (наплавках), а також у розробленні і впровадженні заходів щодо запобігання і усунення причин їх виникнення. Бере участь у розробленні робочих програм обстеження основного металу та зварних з'єднань устаткування та трубопроводів. Бере участь у роботах з розроблення і впровадження нових методик неруйнівного контролю. Бере участь у тарифікації робіт та присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам бригад, якими керує; організовує роботу з підвищення кваліфікації і професійної майстерності підлеглого персоналу. Контролює виконання робітниками правил охорони праці, безпечного ведення робіт, виробничої і трудової дисципліни. Організовує та проводить інструктажі персоналу. Навчає робітників безпечним методам праці. Встановлює і своєчасно доводить виробничі завдання до робітників бригади, забезпечує виконання підлеглим персоналом норм часу, норм витрати матеріалів, ефективне використання устаткування та інструмента. Бере участь в атестації робочих місць. Веде виховну роботу з підлеглим персоналом.