Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Майстер дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, законодавчі та нормативні акти, накази і розпорядження органів вищого рівня з експлуатації та ремонту житлового фонду; правила і норми технічної експлуатації житлового фонду, технологію ремонтних робіт; будівельні норми і правила; основи економіки, організації виробництва та праці; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту конструктивних елементів будинків, внутрішньобудинкових інженерних мереж та обладнання; безперебійну роботу сантехнічного, електротехнічного та іншого обладнання домоволодінь. Оглядає покрівлі, карнизи, балкони, територію домоволодіння, перевіряє справність вхідних дверей під'їздів, горищних приміщень, шибки на сходових клітках, технічний стан електрощитових, насосного господарства, теплопунктів та вживає заходів щодо усунення помічених недоліків. Забезпечує належний санітарний стан домоволодінь та прилеглої території, їх прибирання від сміття і снігу, своєчасне прибирання сходових кліток та інших місць загального користування, очищення підвалів і горищ від сміття, посипання піском тротуарів і проходів у зимовий період, негайне встановлення огорож у небезпечних зонах. Контролює своєчасне виконання робітниками виробничих завдань, заявок мешканців, забезпечує робітників передбаченим нормами спецодягом, індивідуальними засобами захисту, необхідними матеріалами та інструментом. Контролює витрати води, електроенергії, виконання правил і норм охорони праці і протипожежних заходів, аналізує причини виробничого травматизму, розробляє і здійснює заходи щодо його запобігання. Забезпечує утримання жилих і нежилих приміщень згідно з нормами і правилами технічної експлуатації. Здійснює розстановку бригад, ланок. Своєчасно і якісно оформляє первинні документи. Впроваджує передові методи і нові форми ремонту житлового фонду, не допускає застосування матеріалів, які не відповідають вимогам чинних стандартів або технічним умовам. Наглядає за економним витрачанням матеріалів. Контролює правильність організації праці, виробничу дисципліну, своєчасність внесення квартирної та орендної плати. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію житлових будинків після ремонту. Веде прийом громадян.