Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали; технологію виробництва; устаткування, правила його технічної експлуатації; експлуатаційні схеми перетворювальних підстанцій; схеми ланцюгів керування і захисту сигналізації; основні типи електронних ламп, напівпровідників, твердих випрямлячів; правила користування вимірювальними приладами та апаратами випробування; Правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів; правила технічної експлуатації електроустановок промислових підприємств; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює згідно з типовим положенням про майстра виробничої дільниці керівництво роботою працівниками очолюваної ним дільниці. Забезпечує виконання планових завдань, раціональне витрачання сировини, матеріалів, палива, енергії. Своєчасно провадить підготовку і керує процесами ремонту, випробування і налагодження апаратури і ланок автотелекерування, силового обладнання перетворювальних підстанцій. Складає графіки ремонтів обладнання та апаратури. Контролює дотримання робітниками правил охорони праці, виробничої та трудової дисципліни. Контролює якість виконуваних робіт. Розробляє технологічні карти. Оформлює дефектні відомості та акти.