Інструкція для посади "Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали;
      - технологію виробництва;
      - устаткування, правила його технічної експлуатації;
      - експлуатаційні схеми перетворювальних підстанцій;
      - схеми ланцюгів керування і захисту сигналізації;
      - основні типи електронних ламп, напівпровідників, твердих випрямлячів;
      - правила користування вимірювальними приладами та апаратами випробування;
      - Правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів;
      - правила технічної експлуатації електроустановок промислових підприємств;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює згідно з типовим положенням про майстра виробничої дільниці керівництво роботою працівниками очолюваної ним дільниці.

2.2. Забезпечує виконання планових завдань, раціональне витрачання сировини, матеріалів, палива, енергії.

2.3. Своєчасно провадить підготовку і керує процесами ремонту, випробування і налагодження апаратури і ланок автотелекерування, силового обладнання перетворювальних підстанцій.

2.4. Складає графіки ремонтів обладнання та апаратури.

2.5. Контролює дотримання робітниками правил охорони праці, виробничої та трудової дисципліни.

2.6. Контролює якість виконуваних робіт.

2.7. Розробляє технологічні карти.

2.8. Оформлює дефектні відомості та акти.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер дільниці енергослужби з ремонту та експлуатації автотелекерованих пунктів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.