Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Майстер дільниці електропостачання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; перспективи розвитку енергосистеми дільниці; принципові теплові та електричні схеми мереж і окремих технологічних вузлів; експлуатаційні характеристики та конструктивні особливості основного й допоміжного обладнання дільниці, електричних автоматичних пристроїв і захисту; правила технічної експлуатації електричних станцій і систем; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботи з експлуатації та ремонту перемикальних пунктів загальнокар'єрних ліній електропередачі та освітлення, дільничних електромереж, кабелів, електрообладнання на підстанціях розрізів, пересувного дільничного обладнання, екскаваторів та електродвигунів; роботи, пов'язані з демонтажем старих і будівництвом нових загальнокар'єрних ліній електропередачі та ліній освітлення; ліквідацію аварій, відмов і неполадок електрообладнання. Забезпечує: ефективне використання електрообладнання; своєчасну доставку на дільниці розрізу необхідного обладнання, запасних частин і матеріалів; впровадження заходів щодо використання внутрішніх резервів, вдосконалення організації виробництва та праці, підвищення продуктивності праці; безпечні умови праці; дотримання виробничої та трудової дисципліни на дільниці. Здійснює: оперативне керування дільницею протягом зміни; раціональне розставлення робітників, видавання виробничих завдань і приймання виконаних робіт; оформлення первинних документів на оплату праці робітників; інструктаж робітників з безпечних методів ведення робіт, дотримання правил безпеки та технічної експлуатації обладнання. Бере участь: у розробленні планів роботи дільниці; у складанні графіка оглядів та профілактичних випробувань електроустаткування, захисних засобів, заземлення та релейного захисту; у з'ясуванні причин аварій і нещасних випадків; у розгляді раціоналізаторських пропозицій. Складає заявки на отримання обладнання, матеріалів та запасних частин; веде облік їх витрат. Приймає заявки на планові вимикання та перемикання обладнання. Контролює: роботу змінних електрослюсарів та чергового персоналу енергодільниці; будівництво підстанцій та ліній електропередач (ЛЕП), яке виконується підрядним методом; достовірне та своєчасне складання звітів і рапортів про виконані за зміну роботи. Веде встановлену документацію, звітність.