Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту електроустаткування електростанцій 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: елементи конструкції електротехнічного устаткування гідроелектростанцій; прийоми робіт і послідовність операцій під час розбирання, ремонту і складання за типовою номенклатурою електротехнічного устаткування розподільних пристроїв напругою до 110 кВ, під час виготовлення обмоток та ізоляції трансформаторів з класом напруги до 110 кВ, під час ремонту, монтажу і демонтажу силових кабелів, кінцевих і з'єднувальних муфт, апаратури і устаткування фідерних і трансформаторних підстанцій, кабельних мереж напругою до 35 кВ; найбільш характерні пошкодження, способи їх виявлення і усунення; схеми електромашин залежно від способу їх збудження; призначення роторних бандажів; марки щіток і області їх застосування; посадки циліндричних з'єднань та їх позначення; основні знання про профілактичні випробування електроустаткування, методи їх проведення і випробувальну апаратуру; призначення та будову термосифонних і повітряних фільтрів та простих пристроїв азотного захисту масляних трансформаторів, масляних реакторів; призначення і конструкції кабельної апаратури та ввідних пристроїв силових кабелів напругою до 110 кВ, з'єднувальних, стопорних і кінцевих муфт різних конструкцій для зовнішніх і внутрішніх установок; способи з'єднання і окінцювання струмоведучих жил кабелів; загальні знання про газонаповнені кабелі; схему кабельної мережі дільниці і ввідних пристроїв; допустимі струмові навантаження для кабельних ліній в умовах експлуатації; технологічний процес прокладення кабелів на трасі діючих кабелів; різновиди переходів у лобових частинах обмоток з багатопаралельними провідниками у витку; схеми обмоток статорів, роторів і якорів; сигналізацію під час виконання такелажних робіт; розрахунок допустимих навантажень на такелажне оснащення, способи і терміни випробування такелажних засобів, захисних та ізолюючих пристроїв; правила і прийоми верхолазних робіт і робіт під напругою; організацію верхолазних і стропильних робіт; порядок організації роботи ланки; основи електротехніки й механіки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує ремонт з частковою заміною устаткування, монтаж, демонтаж, профілактику, регулювання і налагодження електроустаткування і апаратури відкритих і закритих розподільних пристроїв ГЕС напругою до 35 кВ, демонтаж, ремонт і монтаж кабельних ліній, ввідних пристроїв кабельної апаратури напругою до 35 кВ. Виконує технічний огляд і ремонт силових двообмоткових трансформаторів потужністю до 40000 кВА напругою до 110 кВ, вимірювальних трансформаторів напругою до 35 кВ, пічних і зварювальних, сухих і масляних трансформаторів потужністю до 6300 кВА напругою до 35 кВ, поточний і капітальний ремонт за типовою номенклатурою гідрогенераторів та їх збуджувачів, перетворювачів. Проводить розбирання, заміну зламаних деталей, армування, вакуумсушіння, заливання трансформаторним маслом негерметичних маслонаповнених вводів напругою до 110 кВ. Проводить ревізію реакторів, дугогасильних котушок, силових трансформаторів без виймання керна, вимірює ізоляцію натяжних гірлянд відкритих розподільних пристроїв. З'єднує мідні і алюмінієві проводи методом опресування і обтиснення. Складає ескізи і схеми простих вузлів електричних машин. Виконує складні слюсарні операції з обробкою за 7 - 10 квалітетами (2 - 3 класами точності) з підгонкою і доводкою. Ремонтує компресорні установки. Підбирає необхідне такелажне оснащення для підйому і переміщення вузлів і деталей устаткування, виконує роботи за допомогою вантажопідйомних машин і механізмів, спеціальних пристроїв.

Приклади робіт
Вводи маслонаповнені напругою 110 кВ - ремонт із заміною фарфорової оболонки із наступним заповненням маслом. Вимикачі МГ-10 і приводи - регулювання спільної роботи. Котушки дискові з двома паралельними вітками для броньових трансформаторів типу ОМ - накладення багатошарової ізоляції кабельним папером К-0,8 і К-12 з прокладенням полоски з електрокартону марки ЕМ між проводами. Кабелі - фазування жил, заправлення кінців свинцевим наконечником. Колектори - прокладення кабелю. Котушки полюсні із фасонної міді на роторі синхронного компенсатора потужністю 3000 кВт - ремонт із заміною корпусної та виткової ізоляції. Обмотки силових трансформаторів ТДН-40000/110 - підпресування і розклинювання. Обмотки якорів - перевірка опору ізоляції відносно валу. Обмотка вищої напруги трансформатора ТД-10000/35 - намотування. Розрядники на відкритій підстанції напругою 110 кВ - установлення і зняття. Ротори електродвигунів потужністю 750 кВт - переізолювання листів сталі. Роз'єднувачі на напругу 220 кВ - капітальний ремонт із заміною ножа. Ротори гідрогенераторів ВГС - напресування на вал контактних кілець. Талі електричні, лебідки електричні - ремонт електроустаткування із частковою заміною, демонтаж, регулювання, налагодження, складання ескізів і креслень простих вузлів електричних машин. Трансформатори силові ТДН-25000/35 - капітальний ремонт зі зміною обмоток.