Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту електроустаткування електростанцій 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: особливості конструкції і принцип роботи гідрогенераторів, перетворювачів та іншого складного електротехнічного устаткування гідроелектростанцій; основні параметри і технічні характеристики силових масляних трансформаторів потужністю до 250000 кВА і напругою до 220 кВ, а також трансформаторів спеціального призначення; апаратуру розподільних пристроїв напругою до 330 кВ; конструктивну будову вводів напругою до 330 кВ та їх деталей; прийоми робіт і послідовність операцій під час розбирання, складання і ремонту вводів; принцип роботи асинхронних електродвигунів із фазним і короткозамкнутим ротором, синхронних електродвигунів і генераторів; ознаки й причини пошкодження обмоток та ізоляції трансформаторів; особливості виконання ізоляції кабелів високої напруги та муфт; призначення та конструкції маслонаповнених кабелів, арматури і апаратів до них; особливості зберігання маслонаповнених кабелів; норми та обсяги випробувань електротехнічного устаткування, що ремонтується; схему масляного господарства; складні креслення, схеми, ескізи й розрахункові записки, пов'язані з ремонтом електротехнічного устаткування ГЕС; порядок організації і роботи бригади; нормування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує ремонт, демонтаж, монтаж, реконструкцію, регулювання і налагодження складного електротехнічного устаткування ГЕС: розподільних пристроїв напругою 110 - 330 кВ, силових трансформаторів напругою 110 - 220 кВ всіх типів і потужностей, вимірювальних трансформаторів напругою 110 - 220 кВ і трансформаторів спеціального призначення; електроустаткування і апаратури первинної комутації напругою до 330 кВ; електричних машин постійного і змінного струму, синхронних і асинхронних двигунів, гідрогенераторів. Виконує ремонт із частковою або повною заміною ізоляції і ущільнень вводів напругою 110 - 330 кВ. Виготовляє гільзи роторного паза, виконує реконструкцію і ремонт вузлів роторних бандажів, проводить особливо складні слюсарні операції з обробкою деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності) з підгонкою і доводкою, ремонт і реконструкцію струмопроводів, ремонт і заміну контактних кілець і колекторів. Перевіряє вал на прогинання і спрацювання шийок, центрує вали агрегатів. Бере участь у випробуваннях електричних машин, проводить посадку деталей в гарячому стані. Виконує ремонт і монтаж масло- і газонаповнених кабельних ліній напругою понад 35 кВ, арматури і апаратури до них, заводить кінці підводних кабелів у берегові колодязі, проводить сушіння, вакуумування і заливання маслом муфт маслонаповнених кабелів, паяння у важкодоступних місцях із застосуванням фосфористомідного й срібного припою. Усуває несправності електричної частини і виконує ремонт складного інструменту, пристроїв, вантажопідйомних механізмів, проводить їх випробування, виконує такелажні роботи з переміщення, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів деталей і елементів устаткування.

Приклади робіт
Автотрансформатори напругою до 220 кВ - усунення виткового замикання в обмотці. Автотрансформатори типу АТДЦТН потужністю 250000 кВА з класом напруги 110 - 220 кВ - капітальний ремонт за типовою програмою. Вводи масляних вимикачів - регулювання нахилу за допомогою прокладок. Диски упорні вала ротора - оброблення спеціальними пристроями. Приймання якості робіт після проточування. Крани електричні, кран-балки, електропідіймачі - ремонт, регулювання і налагодження електроустаткування, центрування валів агрегатів, участь у випробуваннях. Муфти стопорні маслонаповнених кабелів напругою 110 кВ - монтаж і ремонт. Магнітопроводи трансформаторів ТДЦ-125000/220 - видалення джерел замикання пластин електротехнічної сталі. Обмотки роторів - паяння та ізолювання міжкотушкових з'єднань. Схеми електричні сушіння потужних генераторів - складання. Трансформатори вольтододавальні типу ВРТДНУ-405000/35 - капітальний ремонт зі зміною перемикаючого пристрою. Трансформатори ОЦДГ з обмоткою вищої напруги 220 кВ - ремонт обмотки, заміна кутових шайб, переізолювання відводів.