Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту електроустаткування електростанцій 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - елементи конструкції електротехнічного устаткування гідроелектростанцій;
      - прийоми робіт і послідовність операцій під час розбирання, ремонту і складання за типовою номенклатурою електротехнічного устаткування розподільних пристроїв напругою до 110 кВ, під час виготовлення обмоток та ізоляції трансформаторів з класом напруги до 110 кВ, під час ремонту, монтажу і демонтажу силових кабелів, кінцевих і з'єднувальних муфт, апаратури і устаткування фідерних і трансформаторних підстанцій, кабельних мереж напругою до 35 кВ;
      - найбільш характерні пошкодження, способи їх виявлення і усунення;
      - схеми електромашин залежно від способу їх збудження;
      - призначення роторних бандажів;
      - марки щіток і області їх застосування;
      - посадки циліндричних з'єднань та їх позначення;
      - основні знання про профілактичні випробування електроустаткування, методи їх проведення і випробувальну апаратуру;
      - призначення та будову термосифонних і повітряних фільтрів та простих пристроїв азотного захисту масляних трансформаторів, масляних реакторів;
      - призначення і конструкції кабельної апаратури та ввідних пристроїв силових кабелів напругою до 110 кВ, з'єднувальних, стопорних і кінцевих муфт різних конструкцій для зовнішніх і внутрішніх установок;
      - способи з'єднання і окінцювання струмоведучих жил кабелів;
      - загальні знання про газонаповнені кабелі;
      - схему кабельної мережі дільниці і ввідних пристроїв;
      - допустимі струмові навантаження для кабельних ліній в умовах експлуатації;
      - технологічний процес прокладення кабелів на трасі діючих кабелів;
      - різновиди переходів у лобових частинах обмоток з багатопаралельними провідниками у витку;
      - схеми обмоток статорів, роторів і якорів;
      - сигналізацію під час виконання такелажних робіт;
      - розрахунок допустимих навантажень на такелажне оснащення, способи і терміни випробування такелажних засобів, захисних та ізолюючих пристроїв;
      - правила і прийоми верхолазних робіт і робіт під напругою;
      - організацію верхолазних і стропильних робіт;
      - порядок організації роботи ланки;
      - основи електротехніки й механіки.

1.4. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ремонт з частковою заміною устаткування, монтаж, демонтаж, профілактику, регулювання і налагодження електроустаткування і апаратури відкритих і закритих розподільних пристроїв ГЕС напругою до 35 кВ, демонтаж, ремонт і монтаж кабельних ліній, ввідних пристроїв кабельної апаратури напругою до 35 кВ.

2.2. Виконує технічний огляд і ремонт силових двообмоткових трансформаторів потужністю до 40000 кВА напругою до 110 кВ, вимірювальних трансформаторів напругою до 35 кВ, пічних і зварювальних, сухих і масляних трансформаторів потужністю до 6300 кВА напругою до 35 кВ, поточний і капітальний ремонт за типовою номенклатурою гідрогенераторів та їх збуджувачів, перетворювачів.

2.3. Проводить розбирання, заміну зламаних деталей, армування, вакуумсушіння, заливання трансформаторним маслом негерметичних маслонаповнених вводів напругою до 110 кВ.

2.4. Проводить ревізію реакторів, дугогасильних котушок, силових трансформаторів без виймання керна, вимірює ізоляцію натяжних гірлянд відкритих розподільних пристроїв.

2.5. З'єднує мідні і алюмінієві проводи методом опресування і обтиснення.

2.6. Складає ескізи і схеми простих вузлів електричних машин.

2.7. Виконує складні слюсарні операції з обробкою за 7 - 10 квалітетами (2 - 3 класами точності) з підгонкою і доводкою.

2.8. Ремонтує компресорні установки.

2.9. Підбирає необхідне такелажне оснащення для підйому і переміщення вузлів і деталей устаткування, виконує роботи за допомогою вантажопідйомних машин і механізмів, спеціальних пристроїв.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вводи маслонаповнені напругою 110 кВ - ремонт із заміною фарфорової оболонки із наступним заповненням маслом.

5.2. Вимикачі МГ-10 і приводи - регулювання спільної роботи.

5.3. Котушки дискові з двома паралельними вітками для броньових трансформаторів типу ОМ - накладення багатошарової ізоляції кабельним папером К-0,8 і К-12 з прокладенням полоски з електрокартону марки ЕМ між проводами.

5.4. Кабелі - фазування жил, заправлення кінців свинцевим наконечником.

5.5. Колектори - прокладення кабелю.

5.6. Котушки полюсні із фасонної міді на роторі синхронного компенсатора потужністю 3000 кВт - ремонт із заміною корпусної та виткової ізоляції.

5.7. Обмотки силових трансформаторів ТДН-40000/110 - підпресування і розклинювання.

5.8. Обмотки якорів - перевірка опору ізоляції відносно валу.

5.9. Обмотка вищої напруги трансформатора ТД-10000/35 - намотування.

5.10. Розрядники на відкритій підстанції напругою 110 кВ - установлення і зняття.

5.11. Ротори електродвигунів потужністю 750 кВт - переізолювання листів сталі.

5.12. Роз'єднувачі на напругу 220 кВ - капітальний ремонт із заміною ножа.

5.13. Ротори гідрогенераторів ВГС - напресування на вал контактних кілець.

5.14. Талі електричні, лебідки електричні - ремонт електроустаткування із частковою заміною, демонтаж, регулювання, налагодження, складання ескізів і креслень простих вузлів електричних машин.

5.15. Трансформатори силові ТДН-25000/35 - капітальний ремонт зі зміною обмоток.