Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник колони спецмашин для прибирання територій населених пунктів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією на автомобільному транспорті - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, положення, інструкції та інші керівні і нормативні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності автотранспортних підприємств; будову, призначення, конструктивні особливості, техніко-експлуатаційні характеристики автомобілів, прибиральних машин і механізмів; управління автотранспортом і дорожньо-прибиральною технікою; технологію прибирання міських територій; умови роботи автотранспорту і механізмів на навантажувально-розвантажувальних пунктах; Правила дорожнього руху; основи трудового законодавства; основи економіки, організації виробництва, праці та управління автотранспортом; діючі положення про оплату праці і форми матеріального стимулювання на підприємстві; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання плану за всіма договірними зобов'язаннями і техніко-експлуатаційними показниками, технічно правильну експлуатацію автомобілів, спецмашин і механізмів, ефективне використання рухомого складу. Здійснює контроль за технічним станом автомобілів, прибиральних машин і механізмів, випуском їх на лінію згідно із затвердженим графіком. Вивчає специфіку і режим роботи з прибирання міських територій і з урахуванням конкретних умов формує бригади водіїв прибиральних машин, складає графіки їх роботи. Організовує виконання заходів, направлених на підвищення ефективності роботи дорожньо-прибиральної техніки: дотримання норм витрати паливно-мастильних матеріалів, раціональне використання запчастин, зменшення непродуктивного пробігу, вчасне виконання планових ремонтів і технічного обслуговування. Здійснює контроль за якістю виконання робіт бригадами водіїв, забезпечує у разі потреби надання технічної допомоги. Бере участь у розробленні плану технічного обслуговування автомобілів і прибиральної техніки, контролює їх направлення на технічне обслуговування і ремонт, якість виконання робіт. Організовує приймання машин і механізмів, що надходять в експлуатацію. Забезпечує збереженість майна колони. Бере участь у розслідуванні причин аварій, поломок, пошкоджень, простоїв, порушень правил технічної експлуатації, дорожнього руху. Бере участь у роботі з вдосконалення оплати праці водіїв, контролює витрати фонду заробітної плати працівників колони. Аналізує результати роботи колони і розробляє заходи, спрямовані на виконання плану. Забезпечує усунення виявлених недоліків. Здійснює регулярний виробничий інструктаж водіїв, контролює дотримання ними виробничої і трудової дисципліни, точне дотримання правил дорожнього руху. Контролює забезпеченість водіїв засобами захисту, аптечками, пожежним інвентарем, справним інструментом. Проводить роботу для запобігання дорожньо-транспортним пригодам, підвищення рівня технічних та економічних знань водіїв, організовує їх навчання для роботи на новій дорожній техніці. Організовує виконання заходів, спрямованих на протипожежний захист, охорону навколишнього середовища. Керує робітниками колони, контролює дотримання ними правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.