Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник колони спецмашин для видалення побутових відходів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією на автомобільному транспорті - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні і нормативні документи, що стосуються діяльності автотранспортних підприємств; профіль спеціалізації та особливості структури підприємства; умови роботи спецмашин на лінії; порядок укладання і виконання господарських договорів; основи економіки, організацію виробництва, праці та управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання плану вивезення побутових відходів за всіма техніко-економічними показниками. Керує виробничо-господарською діяльністю автоколони. Забезпечує технічно правильну експлуатацію рухомого складу і його ефективне використання. Розробляє план роботи спецмашин щодо забезпечення належного санітарного стану міста, графік випуску спецмашин на лінію. Здійснює контроль за технічним станом спецмашин, випуском їх на лінію точно за затвердженим графіком і вживає заходів щодо усунення випадків його порушення. Контролює роботу водіїв на лінії і забезпечує в разі потреби надання автомобілям технічної допомоги. Бере участь у розробленні плану технічного обслуговування і ремонтів рухомого складу. Контролює направлення спецмашин на технічне обслуговування згідно з затвердженим планом і графіком, а також якість виконаних робіт. Організовує приймання спецмашин, що надходять в експлуатацію. Аналізує результати роботи колони і розробляє заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків і виконання плану виробничо-господарської діяльності. Організовує роботу з розширення сфери обслуговування, залучення нових замовників робіт з вивезення побутових відходів серед товариств власників квартир, власників індивідуальних будинків, підприємств та організацій різних форм власності. Готує необхідні матеріали для укладання договорів із замовниками щодо виробничої діяльності колони. Бере участь у розслідуванні причин аварій, поломок, пошкоджень, простоїв, порушень правил технічної експлуатації, дорожнього руху, безпеки праці; контролює витрати паливно-мастильних матеріалів, виявляє причини їх перевитрати, передчасного зносу шин, вживає заходів щодо усунення недоліків. Проводить роботу із запобігання дорожньо-транспортним пригодам. Організовує роботу з впровадження передових методів праці на спецавтотранспорті, здійснює заходи щодо підвищення продуктивності роботи рухомого складу, зниження собівартості перевезень. Контролює забезпеченість водіїв протипожежним інвентарем, буксирами, справним інструментом. Контролює дотримання водіями і вантажниками під час роботи рухомого складу на лінії та на вантажно-розвантажувальних роботах правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.