Категорія - Керівники |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Начальник енергоінспекції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста не менше 3 років, для бакалавра - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні документи відносно експлуатації технологічного устаткування; правила експлуатації, режим роботи устаткування; методи виявлення та використання його резервів; порядок приймання теплоенергетичного устаткування в експлуатацію; досвід передових підприємств щодо ефективного використання теплоенергетичного устаткування; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу з опрацювання плану відпуску енергії підприємствам та за джерелами теплопостачання об'єктів згідно з укладеними договорами. Організовує і здійснює первинний облік тепла, що відпускається та купується, зведення балансів і підготовку документів для розрахунків з постачальниками теплової енергії. Організовує і здійснює контроль за правильним використанням теплової енергії споживачами та раціональним транспортуванням теплоносія працівниками теплових районів (дільниць) з метою недопущення понаднормативних витрат під час транспортування. Контролює вжиття заходів для поліпшення використання теплової енергії, підвищення норм повернення конденсату. Обстежує об'єкти, що вводяться і передаються від інших міністерств і відомств. Розроблює разом з іншими службами підприємства організаційно-технічні заходи, спрямовані на економію паливно-енергетичних ресурсів за джерелами теплопостачання, здійснює контроль за виконанням цих заходів. Контролює виконання договірних зобов'язань щодо безперебійного постачання споживачів тепловою енергією, у разі відхилень дає відповідні розпорядження. Бере участь у прийманні на баланс підприємства щойно введених котелень та теплорозподільних пунктів.