Інструкція для посади "Начальник енергоінспекції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник енергоінспекції" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста не менше 3 років, для бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні документи відносно експлуатації технологічного устаткування;
      - правила експлуатації, режим роботи устаткування;
      - методи виявлення та використання його резервів;
      - порядок приймання теплоенергетичного устаткування в експлуатацію;
      - досвід передових підприємств щодо ефективного використання теплоенергетичного устаткування;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник енергоінспекції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник енергоінспекції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник енергоінспекції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник енергоінспекції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу з опрацювання плану відпуску енергії підприємствам та за джерелами теплопостачання об'єктів згідно з укладеними договорами.

2.2. Організовує і здійснює первинний облік тепла, що відпускається та купується, зведення балансів і підготовку документів для розрахунків з постачальниками теплової енергії.

2.3. Організовує і здійснює контроль за правильним використанням теплової енергії споживачами та раціональним транспортуванням теплоносія працівниками теплових районів (дільниць) з метою недопущення понаднормативних витрат під час транспортування.

2.4. Контролює вжиття заходів для поліпшення використання теплової енергії, підвищення норм повернення конденсату.

2.5. Обстежує об'єкти, що вводяться і передаються від інших міністерств і відомств.

2.6. Розроблює разом з іншими службами підприємства організаційно-технічні заходи, спрямовані на економію паливно-енергетичних ресурсів за джерелами теплопостачання, здійснює контроль за виконанням цих заходів.

2.7. Контролює виконання договірних зобов'язань щодо безперебійного постачання споживачів тепловою енергією, у разі відхилень дає відповідні розпорядження.

2.8. Бере участь у прийманні на баланс підприємства щойно введених котелень та теплорозподільних пунктів.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник енергоінспекції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник енергоінспекції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник енергоінспекції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник енергоінспекції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник енергоінспекції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник енергоінспекції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник енергоінспекції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник енергоінспекції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник енергоінспекції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник енергоінспекції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник енергоінспекції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник енергоінспекції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник енергоінспекції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник енергоінспекції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник енергоінспекції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник енергоінспекції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.