Інструкція для посади "Начальник зміни", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник зміни" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів управління, методичні, нормативні та інші матеріали, які стосуються його діяльності;
      - правила та інструкції, які стосуються експлуатації засобів електрозв'язку;
      - порядок та методи проведення ремонтних робіт у разі пошкоджень;
      - технічну документацію на апаратуру та обладнання;
      - схему мережі електрозв'язку;
      - основні та обхідні напрямки зв'язку;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства, Закон України "Про зв'язок", Статут про дисципліну працівників зв'язку, Закон України "Про охорону праці".

1.4. Начальник зміни призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник зміни підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник зміни керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник зміни під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання змінних виробничих завдань.

2.2. Забезпечує нормальний режим роботи засобів електрозв'язку, закріплених за зміною.

2.3. Здійснює контроль за виконанням технологічного процесу та якістю роботи засобів електрозв'язку.

2.4. Аналізує роботу засобів електрозв'язку, з'ясовує причини аварій та пошкоджень, здійснює заходи щодо усунення аварій та пошкоджень.

2.5. Оперативно забезпечує організацію обходів та замін.

2.6. Здійснює контроль за виконанням ремонтно-відновлювальних робіт під час ліквідації аварій та пошкоджень засобів зв'язку, доповідає керівництву.

2.7. Веде оперативно-технічну документацію.

2.8. Своєчасно складає всі види звітності про роботу засобів електрозв'язку.

2.9. Забезпечує підвищення технічних знань персоналом зміни.

2.10. Упроваджує передові методи праці.

2.11. Робить аналіз результатів виробничої діяльності зміни, виявляє причини аварій і пошкоджень обладнання та зниження якості роботи засобів електрозв'язку.

2.12. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів, які запобігають пошкодженням.

2.13. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва.

2.14. Здійснює контроль за додержанням працівниками виробничої та трудової дисципліни, правил охорони праці, протипожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник зміни має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник зміни має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник зміни має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник зміни має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник зміни має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник зміни має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник зміни має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник зміни має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник зміни має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник зміни несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник зміни несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник зміни несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник зміни несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник зміни несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник зміни несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник зміни несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.