Інструкція для посади "Начальник електропідстанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник електропідстанції" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією в галузі обслуговування та ремонту устаткування підстанцій - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази органів вищого рівня;
      - розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо експлуатації та ремонту устаткування і споруд підстанцій;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - правила Держнаглядохоронпраці;
      - положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ та організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування;
      - Правила застосування та випробовування засобів захисту, що використовуються в електроустановках;
      - Правила влаштування електроустановок;
      - експлуатаційні та протиаварійні інструкції;
      - електричні схеми та експлуатаційні особливості підвідомчого устаткування;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід в галузі експлуатації та ремонту устаткування і споруд підстанцій;
      - організацію виробництва, праці і управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник електропідстанції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник електропідстанції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник електропідстанції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник електропідстанції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організаційне і технічне керівництво експлуатацією та ремонтом устаткування і споруд підстанції (групи підстанцій) у відповідності до вимог Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж, правил безпеки, експлуатаційних та протиаварійних інструкцій, керівних та інших нормативно-технічних документів Міністерства палива та енергетики України, виробничих і посадових інструкцій.

2.2. Підготовляє і організовує проведення ремонтів, модернізацію і технічне обслуговування устаткування підстанції (групи підстанцій), а також заходи для підвищення надійності роботи устаткування, скорочення втрат електроенергії, механізації трудомістких процесів, економії матеріальних ресурсів.

2.3. Здійснює систематичний контроль за роботою устаткування.

2.4. Бере участь у прийманні устаткування з капітального ремонту й монтажу.

2.5. Організовує проведення аналізу та обліку роботи устаткування, складання звітності.

2.6. Веде технічну документацію в обсязі затверджуваного переліку, забезпечує перегляд документації в терміни, установлені Правилами технічної експлуатації електричних станцій та мереж.

2.7. Контролює забезпечення підлеглого персоналу інструментом, матеріалами, спецодягом.

2.8. Бере участь у визначенні потреби в матеріалах, запасних частинах і устаткуванні для підстанції (групи підстанцій).

2.9. Бере участь у роботі комісій з перевірки знань підлеглого персоналу.

2.10. Бере участь в організації і проведенні протиаварійних та протипожежних тренувань.

2.11. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник електропідстанції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник електропідстанції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник електропідстанції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник електропідстанції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник електропідстанції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник електропідстанції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник електропідстанції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник електропідстанції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник електропідстанції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник електропідстанції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник електропідстанції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник електропідстанції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник електропідстанції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник електропідстанції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник електропідстанції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник електропідстанції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.