Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Начальник електропідстанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією в галузі обслуговування та ремонту устаткування підстанцій - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази органів вищого рівня; розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо експлуатації та ремонту устаткування і споруд підстанцій; Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; правила Держнаглядохоронпраці; положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ та організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування; Правила застосування та випробовування засобів захисту, що використовуються в електроустановках; Правила влаштування електроустановок; експлуатаційні та протиаварійні інструкції; електричні схеми та експлуатаційні особливості підвідомчого устаткування; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід в галузі експлуатації та ремонту устаткування і споруд підстанцій; організацію виробництва, праці і управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює організаційне і технічне керівництво експлуатацією та ремонтом устаткування і споруд підстанції (групи підстанцій) у відповідності до вимог Правил технічної експлуатації електричних станцій та мереж, правил безпеки, експлуатаційних та протиаварійних інструкцій, керівних та інших нормативно-технічних документів Міністерства палива та енергетики України, виробничих і посадових інструкцій. Підготовляє і організовує проведення ремонтів, модернізацію і технічне обслуговування устаткування підстанції (групи підстанцій), а також заходи для підвищення надійності роботи устаткування, скорочення втрат електроенергії, механізації трудомістких процесів, економії матеріальних ресурсів. Здійснює систематичний контроль за роботою устаткування. Бере участь у прийманні устаткування з капітального ремонту й монтажу. Організовує проведення аналізу та обліку роботи устаткування, складання звітності. Веде технічну документацію в обсязі затверджуваного переліку, забезпечує перегляд документації в терміни, установлені Правилами технічної експлуатації електричних станцій та мереж. Контролює забезпечення підлеглого персоналу інструментом, матеріалами, спецодягом. Бере участь у визначенні потреби в матеріалах, запасних частинах і устаткуванні для підстанції (групи підстанцій). Бере участь у роботі комісій з перевірки знань підлеглого персоналу. Бере участь в організації і проведенні протиаварійних та протипожежних тренувань. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.