Категорія - Керівники |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Начальник зміни", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів управління, методичні, нормативні та інші матеріали, які стосуються його діяльності; правила та інструкції, які стосуються експлуатації засобів електрозв'язку; порядок та методи проведення ремонтних робіт у разі пошкоджень; технічну документацію на апаратуру та обладнання; схему мережі електрозв'язку; основні та обхідні напрямки зв'язку; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства, Закон України "Про зв'язок", Статут про дисципліну працівників зв'язку, Закон України "Про охорону праці".

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання змінних виробничих завдань. Забезпечує нормальний режим роботи засобів електрозв'язку, закріплених за зміною. Здійснює контроль за виконанням технологічного процесу та якістю роботи засобів електрозв'язку. Аналізує роботу засобів електрозв'язку, з'ясовує причини аварій та пошкоджень, здійснює заходи щодо усунення аварій та пошкоджень. Оперативно забезпечує організацію обходів та замін. Здійснює контроль за виконанням ремонтно-відновлювальних робіт під час ліквідації аварій та пошкоджень засобів зв'язку, доповідає керівництву. Веде оперативно-технічну документацію. Своєчасно складає всі види звітності про роботу засобів електрозв'язку. Забезпечує підвищення технічних знань персоналом зміни. Упроваджує передові методи праці. Робить аналіз результатів виробничої діяльності зміни, виявляє причини аварій і пошкоджень обладнання та зниження якості роботи засобів електрозв'язку. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів, які запобігають пошкодженням. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва. Здійснює контроль за додержанням працівниками виробничої та трудової дисципліни, правил охорони праці, протипожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.