Категорія - Керівники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Начальник проходки шахти", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з гірничо-капітального будівництва, що є визначальними для діяльності дільниці; технологію гірничого та будівельного виробництва, технологічні схеми ведення будівельних і гірничо-капітальних робіт, Єдині правила безпеки підривних робіт, правила технічної експлуатації машин, механізмів та устаткування, що застосовуються під час виконання прохідницьких робіт; будівельні норми та правила; технічні умови на виконання та приймання гірничо-капітальних робіт; діючі положення про оплату праці, норми виробітку й розцінки; форми матеріального стимулювання; систему інженерної підготовки виробництва; порядок взаємозв'язків із замовниками й субпідрядними організаціями; основи економіки; організацію праці й управління; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід щодо організації будівельного виробництва; законодавство про працю, норми та правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує виконання всього комплексу робіт для проходки горизонтальних, похилих і вертикальних гірничих виробок, улаштування кріплення, виконання прохідницьких робіт у пливунах, карстах, сипучих пісках тощо. У метрополітені організовує роботи з реконструкції гірничих виробок, укладання стрілкових переводів та перехресних спусків. Забезпечує виконання правил безпечної експлуатації прохідницьких механізованих комплексів, стволопрохідницьких машин, агрегатів і комбайнів, бурового обладнання, перфораторів і самохідних бурових установок, електричного та пневматичного інструменту; проведення планово-запобіжних ремонтів машин, механізмів та іншого устаткування відповідно до технічної, експлуатаційної та ремонтної документації, державних стандартів і рекомендацій щодо організації технічного обслуговування та ремонту будівельних машин і механізмів. Складає графіки планово-запобіжних ремонтів, заявки на запасні частини. Забезпечує правильне зберігання резервного й невстановленого устаткування, правильну експлуатацію засобів пожежогасіння та вентиляції. Бере участь у періодичній перевірці знань з охорони праці робітників, що здійснюють керування прохідницькими машинами, механізмами, буровим обладнанням тощо, а також їх експлуатації й обслуговування. Складає паспорти на проходження та кріплення під час виконання підготовчих, гірничо-капітальних і буропідривних робіт, технологічні графіки роботи устаткування. Забезпечує підготовлення і своєчасне подання встановленої звітності. Розробляє заходи для створення безпечних умов праці.