Інструкція для посади "Начальник проходки шахти", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник проходки шахти" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з гірничо-капітального будівництва, що є визначальними для діяльності дільниці;
      - технологію гірничого та будівельного виробництва, технологічні схеми ведення будівельних і гірничо-капітальних робіт, Єдині правила безпеки підривних робіт, правила технічної експлуатації машин, механізмів та устаткування, що застосовуються під час виконання прохідницьких робіт;
      - будівельні норми та правила;
      - технічні умови на виконання та приймання гірничо-капітальних робіт;
      - діючі положення про оплату праці, норми виробітку й розцінки;
      - форми матеріального стимулювання;
      - систему інженерної підготовки виробництва;
      - порядок взаємозв'язків із замовниками й субпідрядними організаціями;
      - основи економіки;
      - організацію праці й управління;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід щодо організації будівельного виробництва;
      - законодавство про працю, норми та правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

1.4. Начальник проходки шахти призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник проходки шахти підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник проходки шахти керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник проходки шахти під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує виконання всього комплексу робіт для проходки горизонтальних, похилих і вертикальних гірничих виробок, улаштування кріплення, виконання прохідницьких робіт у пливунах, карстах, сипучих пісках тощо.

2.2. У метрополітені організовує роботи з реконструкції гірничих виробок, укладання стрілкових переводів та перехресних спусків.

2.3. Забезпечує виконання правил безпечної експлуатації прохідницьких механізованих комплексів, стволопрохідницьких машин, агрегатів і комбайнів, бурового обладнання, перфораторів і самохідних бурових установок, електричного та пневматичного інструменту; проведення планово-запобіжних ремонтів машин, механізмів та іншого устаткування відповідно до технічної, експлуатаційної та ремонтної документації, державних стандартів і рекомендацій щодо організації технічного обслуговування та ремонту будівельних машин і механізмів.

2.4. Складає графіки планово-запобіжних ремонтів, заявки на запасні частини.

2.5. Забезпечує правильне зберігання резервного й невстановленого устаткування, правильну експлуатацію засобів пожежогасіння та вентиляції.

2.6. Бере участь у періодичній перевірці знань з охорони праці робітників, що здійснюють керування прохідницькими машинами, механізмами, буровим обладнанням тощо, а також їх експлуатації й обслуговування.

2.7. Складає паспорти на проходження та кріплення під час виконання підготовчих, гірничо-капітальних і буропідривних робіт, технологічні графіки роботи устаткування.

2.8. Забезпечує підготовлення і своєчасне подання встановленої звітності.

2.9. Розробляє заходи для створення безпечних умов праці.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник проходки шахти має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник проходки шахти має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник проходки шахти має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник проходки шахти має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник проходки шахти має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник проходки шахти має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник проходки шахти має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник проходки шахти має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник проходки шахти має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник проходки шахти несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник проходки шахти несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник проходки шахти несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник проходки шахти несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник проходки шахти несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник проходки шахти несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник проходки шахти несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.