Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Начальник промислово-санітарної лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в галузі охорони праці - не менше 5 років, з них на атомних електростанціях - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: розпорядження, накази, постанови, правила, стандарти, норми, положення, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з виробничої санітарії і охорони праці; основні технологічні процеси й режими виробництва; устаткування атомної станції та основні принципи його роботи, методичні рекомендації з санітарного контролю для вивчення умов праці на робочих місцях; організацію роботи з промислової санітарії; систему стандартів безпеки праці, санітарні правила проектування й експлуатації атомної електростанції, роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань; правила безпечного ведення робіт, правила ядерної, радіаційної, пожежної безпеки; порядок та терміни складання звітності з виконання заходів щодо промислової санітарії; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі охорони праці; основи економіки, організації виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує плановий контроль за дотриманням на атомній електростанції санітарно-гігієнічних норм і правил із застосуванням лабораторно-інструментальних досліджень шкідливих чинників виробництва на робочих місцях; здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій та розпоряджень органів державного нагляду з питань промислової санітарії. Організовує роботу персоналу лабораторії щодо визначення умов праці на робочих місцях працівників атомної електростанції; бере участь у проведенні атестації робочих місць, паспортизації санітарно-технічного стану структурних підрозділів атомної електростанції, контролює відсторонення від роботи осіб, що не пройшли медичний огляд. Бере участь у розробленні проектів перспективних і річних планів щодо поліпшення умов праці на атомній електростанції; здійснює контроль за дотриманням графіків вимірювань шкідливих чинників виробничого середовища та трудового процесу під час експлуатації атомної електростанції. Бере участь у роботі комісій з розслідування випадків, що привели до професійних захворювань працівників атомної електростанції; у разі виявлення порушень вимог промислової санітарії готує розпорядження, вказівки, накази і контролює їх виконання; припиняє роботи, які можуть загрожувати життю і здоров'ю працівникам атомної станції з негайним повідомленням керівництва. Здійснює зв'язок з медичними організаціями, науково-дослідними інститутами та іншими організаціями з питань виробничої санітарії, вживає заходів щодо впровадження їх рекомендацій; забезпечує складання звітності з промислової санітарії. Керує працівниками лабораторії.