Категорія - Фахівці |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Старший технік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж служби за фахом на посаді техніка не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери діяльності; методичні, нормативні та інші керівні документи з технічного обслуговування і ремонту; техніко-експлуатаційні характеристики засобів спеціального зв’язку, транспортних засобів та іншого відповідного устаткування; організацію та технологію технічного обслуговування і ремонту; основи організації ремонтного виробництва, праці та управління; види та форми звітності; правила службового етикету; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення, комп’ютерну та оргтехніку; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання робіт з проведення технічних розрахунків, розроблення нескладних проектів і простих схем, забезпечуючи їх відповідність технічним завданням, чинним стандартам та нормативним документам на одному з напрямів роботи органу Держспецзв’язку. Організовує проведення ремонту, складання, регулювання, випробування на стендах відповідно до технологічних умов особливо складних і відповідальних агрегатів, засобів спеціального зв’язку, транспортних засобів та іншого устаткування. Контролює виконання робіт з налагодження, настроювання, регулювання і дослідну перевірку засобів спеціального зв’язку, транспортних засобів, іншого устаткування та технічних систем, стежить за їх справним станом. Бере участь у розробленні програм, інструкцій та іншої технічної документації, у виготовленні макетів, а також у випробуваннях та експериментальних роботах. Організує роботу підпорядкованого технічного персоналу під час обслуговування устаткування (окремі вузли, блоки, елементи засобів зв’язку, спеціальні автомобілі тощо) і ремонтних робіт, контролює додержання правил експлуатації, технічного обслуговування і нагляду за ними. Готує описи робіт, що проводяться, необхідні специфікації, діаграми, таблиці, графіки та іншу технічну документацію і подає їх на затвердження керівництву. Контролює додержання встановлених термінів складання актів дефектацій, заявок на проведення ремонту. Збирає та перевіряє заявки і специфікації на запасні частини, матеріали, інструмент, контролює їх витрачання. Організовує належне утримання та експлуатацію виробничих приміщень, засобів спеціального зв’язку, транспортних засобів та іншого устаткування. Аналізує причини технічних несправностей та вживає заходів щодо збільшення терміну їх роботи. Забезпечує складання облікової та звітної документації в установлені терміни.

Спеціалізація
Має право: отримувати довідкові матеріали, пояснення, інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення роботи з інженерно-технічної підтримки підрозділу, покращення умов праці; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції.