Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Старший телефоніст спеціального зв’язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби та діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери діяльності; практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції; правила забезпечення телефонних переговорів; списки посадових осіб, які мають право ведення телефонних переговорів у першу та другу чергу; порядок дій під час оголошення сигналів оповіщення; правила експлуатації матеріально-технічних засобів зв’язку; інструкцію з діловодства; види та форми звітності; правила службового етикету; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення; правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання роботи з обслуговування телефонних переговорів в органі Держспецзв’язку. Контролює з’єднання абонентів. Розроблює заходи щодо утримання устаткування та засобів зв’язку у належному стані та постійній готовності, контролює своєчасність виконання необхідних профілактичних заходів. Контролює дії підлеглих під час заступання на чергування та його здавання. Організовує передавання на перевірку відповідному технічному персоналу устаткування та засобів зв’язку в разі виявлення недоліків їх роботи або пошкодження. У разі виявлення пошкоджень забезпечує своєчасне вжиття заходів щодо відновлення зв’язку та усунення несправностей апаратури. Контролює проходження усіх видів інформації через відповідний вузол зв’язку. Складає відповідні звіти керівництву про стан устаткування та апаратури.

Спеціалізація
Має право: отримувати згідно з установленим порядком інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції.