Категорія - Робітники |  Галузь - Залізничний транспорт і метрополітен
Інструкція для посади "Оглядач вагонів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову вагонів і контейнерів і правила технічної експлуатації; правила технічного обслуговування і строки планових видів ремонту вагонів і контейнерів; правила і технологію безвідчепного ремонту вагонів; правила, інструкції та вказівки з питань збереження вагонного парку; правила оформлення технічної документації; поїзні сигнали і порядок огородження поїздів; шаблони, які застосовуються; вимірювальний інструмент і правила користування ним; порядок позначення хвоста поїзда.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Технічно обслуговує контейнери і вагони з пролазкою для виявлення несправностей, які загрожують безпеці руху поїздів, або схоронності рухомого складу та вантажів, які перевозяться (у разі технічного обслуговування та усунення несправностей контейнерів на контейнерних площадках, технічного обслуговування та усунення несправностей у вагонах і на пунктах технічного обслуговування, що розміщені на проміжних станціях магістрального залізничного транспорту і під'їзних коліях промислових підприємств). Визначає дефекти у ходових частинах, кузові, вузлах та деталях вагонів за допомогою вимірювальних інструментів і за зовнішнім виглядом. Здійснює заходи з забезпечення схоронності вантажних вагонів і контейнерів, запобігає пошкодженню їх при маневрових роботах і вантажно-розвантажувальних операціях. Здійснює технічний огляд електро-, радіообладнання пасажирських вагонів. Оформляє технічну документацію на пошкоджений рухомий склад. Технічно обслуговує контейнери і визначає їх герметичність, яка забезпечує схоронність вантажів. Умовно розмічає вагони, які підлягають ремонту з відчепленням від поїздів і оформляє повідомлення про їх несправності. Наносить крейдяні помітки про несправності, які підлягають усуненню без відчеплення вагонів від поїздів. Визначає обсяги ремонтних робіт на вагонах і контейнерах. Контролює якість ремонту вагонів, який виконують промислові підприємства. Здійснює здавання вагонів після їх обслуговування та ремонту. Огороджує поїзди під час ремонту. Навішує і знімає сигнали для позначення хвоста поїзда. Бере участь у роботах з усунення несправностей у вагонах і контейнерах.

Спеціалізація
Старший оглядач вагонів тарифікується на один розряд вище оглядачів вагонів, якими він керує.