Категорія - Професіонали |  Галузь - Діяльність у галузях радіомовлення, телебачення, агентств із друку, видання газет та інших засобів інформації
Інструкція для посади "Оглядач", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство з питань політики, радіо і телебачення; постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи, що регламентують діяльність теле-, радіомовлення, інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні і за кордоном; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації телебачення (радіомовлення); технічні засоби і технологію створення телепрограм (радіопрограм), методи роботи в кадрі перед мікрофоном, основи техніки усного мовлення; літературне редагування; основи авторського і трудового законодавства, економіки, організації праці; нормативні акти і методичні рекомендації, що регламентують діяльність творчих працівників; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує проблемні огляди теле-, радіопрограм з питань внутрішньої і зовнішньої політики держави, внутрішнього і міжнародного життя. Виступає з порівняльним аналізом поточних подій і їх висвітленням у програмах телебачення (радіомовлення). Виконує роботу з всебічної оцінки якості передач, їх журналістського, художнього рівня, жанрового розмаїття, культури мови. Оцінює верстку окремих програм, блоків передач і мовного дня в цілому, чим сприяє їх вдосконаленню, а в разі потреби - зміні концепції, підвищенню кваліфікації журналістів, впровадженню сучасних форм у повсякденне мовлення.