Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Овочівник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією овочівника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: сучасну технологію вирощування овочів; передову агротехніку та технологію виконання робіт на механізованих агрегатах під час висівання та садінні овочів сівалками, саджалками та розсадосадильними машинами, обприскування та обпилення овочевих культур тощо; принципи роботи на сівалках, саджалках, розсадосадильних машинах під час висівання овочевих культур і садіння розсади, а також роботи з обробки отрутохімікатами та гербіцидами овочевих культур, на роботах поливальника-шлангувальника під час поливання овочевих культур; основи ринкової економіки у виробництві та реалізації овочів, напрями та методи підвищення продуктивності праці, якості продукції, нормування, організації та оплати праці в овочівництві; вимоги споживача до якості продукції; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Високопродуктивно використовує машини та механізовані агрегати під час виконання робіт з висівання, садіння та догляду за посівами овочевих культур. Виконує роботи з догляду за посівами і захисту рослин від шкідників та хвороб. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Приклади робіт
Обробка гербіцидами та отрутохімікатами овочевих культур захищеного ґрунту. Обприскування та обпилення отрутохімікатами та гербіцидами овочевих культур відкритого ґрунту. Робота на сівалках, саджалках, розсадосадильних машинах під час висівання овочевих культур, садіння розсади. Робота поливальника-шлангувальника під час поливання овочевих культур.