Інструкція для посади "Овочівник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Овочівник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією овочівника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - сучасну технологію вирощування овочів;
      - передову агротехніку та технологію виконання робіт на механізованих агрегатах під час висівання та садінні овочів сівалками, саджалками та розсадосадильними машинами, обприскування та обпилення овочевих культур тощо;
      - принципи роботи на сівалках, саджалках, розсадосадильних машинах під час висівання овочевих культур і садіння розсади, а також роботи з обробки отрутохімікатами та гербіцидами овочевих культур, на роботах поливальника-шлангувальника під час поливання овочевих культур;
      - основи ринкової економіки у виробництві та реалізації овочів, напрями та методи підвищення продуктивності праці, якості продукції, нормування, організації та оплати праці в овочівництві;
      - вимоги споживача до якості продукції;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Овочівник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Овочівник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Овочівник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Овочівник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Високопродуктивно використовує машини та механізовані агрегати під час виконання робіт з висівання, садіння та догляду за посівами овочевих культур.

2.2. Виконує роботи з догляду за посівами і захисту рослин від шкідників та хвороб.

2.3. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Овочівник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Овочівник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Овочівник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Овочівник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Овочівник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Овочівник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Овочівник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Овочівник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Овочівник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Овочівник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Овочівник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Овочівник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Овочівник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Овочівник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Овочівник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Овочівник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Обробка гербіцидами та отрутохімікатами овочевих культур захищеного ґрунту.

5.2. Обприскування та обпилення отрутохімікатами та гербіцидами овочевих культур відкритого ґрунту.

5.3. Робота на сівалках, саджалках, розсадосадильних машинах під час висівання овочевих культур, садіння розсади.

5.4. Робота поливальника-шлангувальника під час поливання овочевих культур.