Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Овочівник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією овочівника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: сучасну технологію та агротехніку вирощування овочів; агротехніку та сучасну технологію виконання ручних робіт та робіт з обслуговування механізованих агрегатів; основи ринкової економіки, собівартості, прибутку, напрями та методи підвищення продуктивності праці, якості продукції, нормування, організації та оплати праці в овочівництві; основи обробки розчинами отрутохімікатів, гербіцидів та біопрепаратів садивних бульб та цибулин; вимоги споживача до якості продукції; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Високопродуктивно використовує машини, знаряддя, а також механізовані агрегати для обробки ґрунту та догляду за посівами і насадженнями овочевих культур, захисту рослин від шкідників та хвороб, збирання врожаю. Виготовляє суміші розчинів отрутохімікатів, гербіцидів та біопрепаратів, отруйних приманок. Обробляє отрутохімікатами садивні бульби та цибулини. Виконує ручні, кінно-ручні та механізовані польові роботи та роботи у захищеному ґрунті з вирощування овочів. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Приклади робіт
Нарізування дернового пласту кінним плугом. Підгортання, культивація і розпушування ґрунту в міжряддях. Проріджування (букетування) сходів у рядках культиватором. Підживлення рослин. Підорювання та виорювання коренів і кореневищ овочевих культур. Підживлення рослин, внесення в ґрунт органо-мінеральних сумішей, органічних та мінеральних добрив. Обробка отрутохімікатами садивних бульб та цибулин. Виготовлення сумішей і розчинів отрутохімікатів, гербіцидів, біопрепаратів та отруйних приманок. Монтаж і демонтаж плівкових теплиць з рам. Робота на причіпних машинах та знаряддях. Протруєння насіння овочевих культур. Вибирання овочів комбайнами та спеціальними машинами.