Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Овочівник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією овочівника 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: сучасну технологію вирощування овочів; основи агротехніки та технологію виконання ручних робіт, робіт з обслуговування машин та знарядь під час обробітку ґрунту, підготовки ґрунту до висівання, садіння та підсаджування насіння овочів та розсади; приготування, змішування мінеральних добрив; ручне прополювання, букетування, проріджування та перевірку овочевих культур; сортове прополювання; ручне збирання огірків, помідорів, капусти та відбирання насінників (маточників) овочевих культур; підготовчі роботи в захищеному ґрунті; способи обслуговування машин для подрібнювання мінеральних добрив та виготовлення торфоперегнійних горщечків; вибіркове та суцільне збирання овочів за допомогою транспортного візка чи платформи; основи ринкової економіки; нормування, організацію та оплату праці; вимоги споживача до якості продуктів; напрями та методи підвищення продуктивності праці та якості продукції; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Високопродуктивно використовує реманент та знаряддя для виконання робіт з обробітку ґрунту, висівання, садіння, догляду за посівами та насадженнями овочів. Вирощує овочі за сучасною технологією. Виконує ручні роботи та роботи з обслуговування механізованих агрегатів під час обробки ґрунту, підготовки ґрунту до висівання чи садіння овочів, приготування, змішування мінеральних добрив, приготування компостів, розчинів рідких органічних та мінеральних добрив, догляду за посівами, захисту рослин від шкідників та хвороб, збирання врожаю. Виконує ручні, кінно-ручні та механізовані польові роботи з вирощування овочів. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Приклади робіт
Проведення снігозатримання. Культивація суцільна, дискування, лущення. Маркірування поля для висівання, садіння. Перекопування ґрунту. Вирівнювання (планування) ділянки з перекиданням землі. Перебивання, подрібнення мерзлого гною та землі. Подрібнення та просіювання мінеральних добрив, вапна. Змішування кількох видів мінеральних добрив. Виготовлення компостів, розчинів рідких органічних та мінеральних добрив. Оброблення грядок. Висівання, підсівання, загортання насіння овочів. Садіння цибулин, кореневищ під лопату. Висаджування насінників овочевих. Зрізування суцвіть овочевих культур на насіння із знесенням у купи. Відбирання насінників (маточників) овочевих культур, очищення їх від листя, корінців та землі. Вибирання огірків, помідорів, капусти в теплицях. Вибіркове або суцільне вибирання овочів за допомогою тракторного візка чи платформи. Сортування помідорів, огірків на сортувальних агрегатах. Оброблення овочів на сортувально-очисних пунктах. Механізоване вирізування качанів, шаткування капусти на машинах.