Інструкція для посади "Оглядач", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оглядач" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство з питань політики, радіо і телебачення;
      - постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи, що регламентують діяльність теле-, радіомовлення, інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні і за кордоном;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації телебачення (радіомовлення);
      - технічні засоби і технологію створення телепрограм (радіопрограм), методи роботи в кадрі перед мікрофоном, основи техніки усного мовлення;
      - літературне редагування;
      - основи авторського і трудового законодавства, економіки, організації праці;
      - нормативні акти і методичні рекомендації, що регламентують діяльність творчих працівників;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Оглядач призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оглядач підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оглядач керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оглядач під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує проблемні огляди теле-, радіопрограм з питань внутрішньої і зовнішньої політики держави, внутрішнього і міжнародного життя.

2.2. Виступає з порівняльним аналізом поточних подій і їх висвітленням у програмах телебачення (радіомовлення).

2.3. Виконує роботу з всебічної оцінки якості передач, їх журналістського, художнього рівня, жанрового розмаїття, культури мови.

2.4. Оцінює верстку окремих програм, блоків передач і мовного дня в цілому, чим сприяє їх вдосконаленню, а в разі потреби - зміні концепції, підвищенню кваліфікації журналістів, впровадженню сучасних форм у повсякденне мовлення.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оглядач має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оглядач має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оглядач має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оглядач має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оглядач має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оглядач має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оглядач має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оглядач має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оглядач має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оглядач несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оглядач несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оглядач несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оглядач несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оглядач несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оглядач несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оглядач несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.