Інструкція для посади "Оглядач вагонів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оглядач вагонів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову вагонів і контейнерів і правила технічної експлуатації;
      - правила технічного обслуговування і строки планових видів ремонту вагонів і контейнерів;
      - правила і технологію безвідчепного ремонту вагонів;
      - правила, інструкції та вказівки з питань збереження вагонного парку;
      - правила оформлення технічної документації;
      - поїзні сигнали і порядок огородження поїздів;
      - шаблони, які застосовуються;
      - вимірювальний інструмент і правила користування ним;
      - порядок позначення хвоста поїзда.

1.4. Оглядач вагонів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оглядач вагонів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оглядач вагонів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оглядач вагонів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Технічно обслуговує контейнери і вагони з пролазкою для виявлення несправностей, які загрожують безпеці руху поїздів, або схоронності рухомого складу та вантажів, які перевозяться (у разі технічного обслуговування та усунення несправностей контейнерів на контейнерних площадках, технічного обслуговування та усунення несправностей у вагонах і на пунктах технічного обслуговування, що розміщені на проміжних станціях магістрального залізничного транспорту і під'їзних коліях промислових підприємств).

2.2. Визначає дефекти у ходових частинах, кузові, вузлах та деталях вагонів за допомогою вимірювальних інструментів і за зовнішнім виглядом.

2.3. Здійснює заходи з забезпечення схоронності вантажних вагонів і контейнерів, запобігає пошкодженню їх при маневрових роботах і вантажно-розвантажувальних операціях.

2.4. Здійснює технічний огляд електро-, радіообладнання пасажирських вагонів.

2.5. Оформляє технічну документацію на пошкоджений рухомий склад.

2.6. Технічно обслуговує контейнери і визначає їх герметичність, яка забезпечує схоронність вантажів.

2.7. Умовно розмічає вагони, які підлягають ремонту з відчепленням від поїздів і оформляє повідомлення про їх несправності.

2.8. Наносить крейдяні помітки про несправності, які підлягають усуненню без відчеплення вагонів від поїздів.

2.9. Визначає обсяги ремонтних робіт на вагонах і контейнерах.

2.10. Контролює якість ремонту вагонів, який виконують промислові підприємства.

2.11. Здійснює здавання вагонів після їх обслуговування та ремонту.

2.12. Огороджує поїзди під час ремонту.

2.13. Навішує і знімає сигнали для позначення хвоста поїзда.

2.14. Бере участь у роботах з усунення несправностей у вагонах і контейнерах.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оглядач вагонів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оглядач вагонів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оглядач вагонів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оглядач вагонів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оглядач вагонів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оглядач вагонів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оглядач вагонів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оглядач вагонів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оглядач вагонів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оглядач вагонів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оглядач вагонів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оглядач вагонів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оглядач вагонів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оглядач вагонів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оглядач вагонів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оглядач вагонів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Старший оглядач вагонів тарифікується на один розряд вище оглядачів вагонів, якими він керує.