Інструкція для посади "Оглядач вагонів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оглядач вагонів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оглядача вагонів 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову вагонів і контейнерів і правила технічної експлуатації;
      - правила технічного обслуговування і строки планових видів ремонту вагонів і контейнерів;
      - правила і технологію безвідчепного ремонту вагонів;
      - правила, інструкції та вказівки з питань збереження вагонного парку;
      - правила оформлення технічної документації;
      - поїзні сигнали і порядок огородження поїздів;
      - шаблони, які застосовуються;
      - вимірювальний інструмент і правила користування ним;
      - порядок позначення хвоста поїзда.

1.4. Оглядач вагонів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оглядач вагонів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оглядач вагонів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оглядач вагонів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Технічно обслуговує контейнери і вагони з пролазкою для виявлення несправностей, які загрожують безпеці руху поїздів, або схоронності рухомого складу та вантажів, які перевозяться (у разі технічного обслуговування та усунення несправностей у вагонах і на пунктах технічного обслуговування, що розміщені на станціях навантаження і вивантаження вантажів, дільничних станціях і здійснення робіт з підготовки вагонів до перевезень).

2.2. Визначає дефекти у ходових частинах, кузові, вузлах та деталях вагонів за допомогою вимірювальних інструментів і за зовнішнім виглядом.

2.3. Здійснює заходи з забезпечення схоронності вантажних вагонів і контейнерів, запобігає пошкодженню їх при маневрових роботах і вантажно-розвантажувальних операціях.

2.4. Здійснює технічний огляд електро-, радіообладнання пасажирських вагонів.

2.5. Оформляє технічну документацію на пошкоджений рухомий склад.

2.6. Технічно обслуговує контейнери і визначає їх герметичність, яка забезпечує схоронність вантажів.

2.7. Умовно розмічає вагони, які підлягають ремонту з відчепленням від поїздів і оформляє повідомлення про їх несправності.

2.8. Наносить крейдяні помітки про несправності, які підлягають усуненню без відчеплення вагонів від поїздів.

2.9. Визначає обсяги ремонтних робіт на вагонах і контейнерах.

2.10. Контролює якість ремонту вагонів, який виконують промислові підприємства.

2.11. Здійснює здавання вагонів після їх обслуговування та ремонту.

2.12. Огороджує поїзди під час ремонту.

2.13. Навішує і знімає сигнали для позначення хвоста поїзда.

2.14. Бере участь у роботах з усунення несправностей у вагонах і контейнерах.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оглядач вагонів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оглядач вагонів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оглядач вагонів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оглядач вагонів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оглядач вагонів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оглядач вагонів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оглядач вагонів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оглядач вагонів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оглядач вагонів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оглядач вагонів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оглядач вагонів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оглядач вагонів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оглядач вагонів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оглядач вагонів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оглядач вагонів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оглядач вагонів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Старший оглядач вагонів тарифікується на один розряд вище оглядачів вагонів, якими він керує.