Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Технік Украероцентру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються до сфери діяльності; основи інформатики, правила користування персональним комп'ютером; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у підготовці організаційно-методичних матеріалів щодо забезпечення діяльності Украероцентру. Веде діловодство Украероцентру та відділу. Забезпечує ведення контрольних екземплярів нормативних документів та доведення їх до відділів. Приймає, відправляє, веде облік, зберігає службові документи. Доводить документи до виконавців, контролює своєчасне виконання та повернення документів у діловодство. Веде відповідну документацію Украероцентру за вказівками начальника відділу. Взаємодіє з Украерорухом, іншими організаціями щодо виконання своїх обов'язків у межах своєї компетенції. Бере участь у забезпеченні робочих місць фахівців Украероцентру довідковими, наочними та методичними матеріалами.