Інструкція для посади "Технік Украероцентру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік Украероцентру" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються до сфери діяльності;
      - основи інформатики, правила користування персональним комп'ютером;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Технік Украероцентру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік Украероцентру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік Украероцентру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік Украероцентру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у підготовці організаційно-методичних матеріалів щодо забезпечення діяльності Украероцентру.

2.2. Веде діловодство Украероцентру та відділу.

2.3. Забезпечує ведення контрольних екземплярів нормативних документів та доведення їх до відділів.

2.4. Приймає, відправляє, веде облік, зберігає службові документи.

2.5. Доводить документи до виконавців, контролює своєчасне виконання та повернення документів у діловодство.

2.6. Веде відповідну документацію Украероцентру за вказівками начальника відділу.

2.7. Взаємодіє з Украерорухом, іншими організаціями щодо виконання своїх обов'язків у межах своєї компетенції.

2.8. Бере участь у забезпеченні робочих місць фахівців Украероцентру довідковими, наочними та методичними матеріалами.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік Украероцентру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік Украероцентру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік Украероцентру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік Украероцентру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік Украероцентру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік Украероцентру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік Украероцентру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік Украероцентру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік Украероцентру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік Украероцентру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік Украероцентру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік Украероцентру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік Украероцентру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік Украероцентру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік Украероцентру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік Украероцентру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.