Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: керівні вказівки з ремонту, налагодження, перевірки та експлуатації апаратури релейного захисту, автоматики і кіл вторинної комутації; призначення і схеми блокувальних пристроїв; принцип дії захисту з високочастотним блокуванням; поняття про перехідні режими, про стійкість і коливання в енергосистемах; методи складних електричних розрахунків, пов'язані з технічним обслуговуванням, перевіркою, ремонтом, оперативних кіл і електричних схем релейного захисту й автоматики; зняття і побудову характеристик релейних захистів і векторних діаграм; структурні схеми панелей захисту й автоматики на інтегральних мікросхемах та мікропроцесорних панелей.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виявляє і усуває дефекти, причини і ступінь спрацювання деталей складної електромеханічної апаратури релейного захисту й автоматики, ремонтує електронну апаратуру, виявляє несправності і виконує найбільш складні роботи з ремонту механічної і електричної частини реле, блоків високочастотних захистів, приладів і апаратів. Реставрує складні деталі. Виконує монтаж панелей особливо складних захистів. Ремонтує пристрої захисту і автоматики всіх видів і будь-якої складності. Працює з електронно-вимірювальною апаратурою, осцилографами, високочастотними вимірювачами і генераторами. Здійснює налагодження і ремонт особливо складної перевірної апаратури, складання складних схем для проведення спеціальних нетипових випробувань релейного захисту і автоматики. Застосовує і обслуговує комплексні пристрої для перевірки релейного захисту і автоматики. Перевіряє під керівництвом інженера або майстра особливо складний релейний захист і пристрої автоматики (у тому числі і мікропроцесорні).

Приклади робіт
Автоматика розвантаження системи за частотою - ремонт і налагодження. Автоматичні синхронізатори - налагодження, ремонт. Електронні частотоміри - ремонт, регулювання, настроювання. Захисти дистанційні всіх типів (у тому числі і мікропроцесорні) - участь у перевірці, налагодження. Захисти диференціально-фазні всіх типів - перевірка електричних характеристик високочастотного захисту, ремонт і настроювання. Захист від замикання на землю - перевірка, ремонт, налагодження. Канали високочастотні - настроювання всіх елементів, зокрема тракту загороджувачів, фільтрів, приєднань, розділяючих фільтрів, перевірка затухання і запасів за затуханням високочастотних каналів. Комплекси керування і захисту - перевірка, налагодження. Магнітографи, осцилографи, реєстратори аварійних подій - участь у регулюванні, налагодження. Панелі захисту й автоматики електронні і мікропроцесорні - ремонт, регулювання, настроювання. Панелі РЗА на інтегральних мікросхемах - проведення тестового контролю. Прилади телевимкнення і телемеханіки ВЧТО, АИКА, АВПА, АКПА-В - ревізія, ремонт, налагодження. Регулятори автоматичні безщіткового збудження синхронних генераторів і електродвигунів - участь у ревізії, налагодження. Регулятори збудження синхронних компенсаторів - ревізія, ремонт, регулювання. Регулятори збудження сильної дії - перевірка, ремонт, зняття характеристик. Регулятори тиристорного збудження - ремонт, регулювання. Регулятори струму акумуляторних батарей - ремонт, регулювання, настроювання. Реле диференціальні з гальмуванням - перевірка, ремонт, налагодження. Реле інтегральних захистів великих генераторів, комплекти захисту ротора тощо - налагодження, зняття характеристик. Тиристорні перетворювачі - ремонт, перевірка, зняття характеристик. Шафи тиристорного збудження: панелі керування, тиристори силові - перевірка параметрів, регулювання, настроювання.