Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: схему комутації, режим роботи і детальні знання про захисти генераторів, трансформаторів, електродвигунів, кабельних і повітряних ліній електропередачі; читання і укладання принципових, суміщених, розгорнутих і монтажних схем релейного захисту і автоматики; призначення і види високочастотних захистів; способи перемикання пристроїв захисту з одного трансформатора струму або напруги на інший; основні способи виконання захисту на змінному оперативному струмі; призначення автоматичного повторного ввімкнення ліній електропередачі, трансформаторів і шин підстанцій; розрахунки в межах побудови геометричних кривих для регулювання апаратів релейного захисту; основи механіки, фізики, електроніки, радіотехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює розбирання, ремонт, складання, технічне обслуговування складних захистів електродвигунів, генераторів, трансформаторів, синхронних компенсаторів, кабельних мереж і високовольтних ліній електропередачі. Складає дефектні відомості на прилади, апаратуру релейного захисту і автоматики. Виконує складні ремонтні і складальні роботи механічної, електричної і електронної частини реле, приладів і пристроїв автоматики, механізмів кінематики із заміною всіх спрацьованих деталей з використанням точного вимірювального інструменту і пристроїв. Здійснює перевірку, ремонт і налагодження контрольних установок, контактно-релейної апаратури. Випробовує і налагоджує окремі елементи пристроїв релейного захисту і автоматики (РЗА) на інтегральних мікросхемах (ІМС). Перевіряє і знімає характеристики релейних захистів генераторів, трансформаторів, кабельних і повітряних ліній електропередачі, складає під керівництвом інженера або майстра складні випробувальні схеми для перевірки і налагодження релейних захистів і пристроїв автоматики, проводить заміну пошкоджених елементів пристроїв РЗА на електронній та мікроелектронній базі. Під керівництвом інженера або майстра здійснює перевірку приладів РЗА робочим струмом і напругою.

Приклади робіт
Блоки живлення пристроїв релейного захисту і автоматики типу БПТ і БПН, блоки живлення високочастотної апаратури АНКА-АВПА, АКПА-В та напівпровідникових панелей на інтегральних мікросхемах - участь у ревізії, налагодженні. Вісімкові захисти ліній електропередачі - ревізія, ремонт. Захисти диференціальні - складання схем перевірки і налагодження. Захисти диференціальні, з реле типу РНТ і ДЗТ - участь у перевірці і налагодженні. Захист зворотної потужності генераторів (РОМ, ЗОМ) - зняття характеристик, перевірка правильності ввімкнення. Панелі складних релейних захистів - огляд, перевірка монтажу, виявлення дефектів, механічна ревізія апаратури. Пристрої автоматичного повторного ввімкнення (АПВ), автоматичного ввімкнення резерву (АВР) - налагодження. Пристрої автоматики тракту подавання палива - ремонт, перевірка. Пристрої РЗА комплектних розподільних пристроїв типу КРУ і КРУН на напівпровідникових елементах - ревізія, налагодження, зняття характеристик. Регулятори збудження генераторів пропорційної дії на магнітних підсилювачах - ревізія, налагодження. Реле потужності - перевірка правильності ввімкнення. Реле проміжні і сигнальні - перевірка та регулювання. Реле прямої дії типу РТЗ - перевірка. Реле опору всіх типів (окрім мікропроцесорних) - регулювання і перевірка електричних характеристик. Реле частоти електромеханічні та електронні - регулювання і перевірка електричних характеристик. Синхронні двигуни, електролізні установки - перевірка, ремонт приладів автоматики і збудження. Системи реле рухомі всіх тинів - перевірка, регулювання. Схеми керування масляних і повітряних вимикачів всіх типів - ревізія, налагодження. Струмові реле, засоби обліку - заміна на працюючому устаткуванні. Трансформатори струму вбудовані - перевірка, зняття електричних характеристик.