Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - схему комутації, режим роботи і детальні знання про захисти генераторів, трансформаторів, електродвигунів, кабельних і повітряних ліній електропередачі;
      - читання і укладання принципових, суміщених, розгорнутих і монтажних схем релейного захисту і автоматики;
      - призначення і види високочастотних захистів;
      - способи перемикання пристроїв захисту з одного трансформатора струму або напруги на інший;
      - основні способи виконання захисту на змінному оперативному струмі;
      - призначення автоматичного повторного ввімкнення ліній електропередачі, трансформаторів і шин підстанцій;
      - розрахунки в межах побудови геометричних кривих для регулювання апаратів релейного захисту;
      - основи механіки, фізики, електроніки, радіотехніки.

1.4. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розбирання, ремонт, складання, технічне обслуговування складних захистів електродвигунів, генераторів, трансформаторів, синхронних компенсаторів, кабельних мереж і високовольтних ліній електропередачі.

2.2. Складає дефектні відомості на прилади, апаратуру релейного захисту і автоматики.

2.3. Виконує складні ремонтні і складальні роботи механічної, електричної і електронної частини реле, приладів і пристроїв автоматики, механізмів кінематики із заміною всіх спрацьованих деталей з використанням точного вимірювального інструменту і пристроїв.

2.4. Здійснює перевірку, ремонт і налагодження контрольних установок, контактно-релейної апаратури.

2.5. Випробовує і налагоджує окремі елементи пристроїв релейного захисту і автоматики (РЗА) на інтегральних мікросхемах (ІМС).

2.6. Перевіряє і знімає характеристики релейних захистів генераторів, трансформаторів, кабельних і повітряних ліній електропередачі, складає під керівництвом інженера або майстра складні випробувальні схеми для перевірки і налагодження релейних захистів і пристроїв автоматики, проводить заміну пошкоджених елементів пристроїв РЗА на електронній та мікроелектронній базі.

2.7. Під керівництвом інженера або майстра здійснює перевірку приладів РЗА робочим струмом і напругою.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Блоки живлення пристроїв релейного захисту і автоматики типу БПТ і БПН, блоки живлення високочастотної апаратури АНКА-АВПА, АКПА-В та напівпровідникових панелей на інтегральних мікросхемах - участь у ревізії, налагодженні.

5.2. Вісімкові захисти ліній електропередачі - ревізія, ремонт.

5.3. Захисти диференціальні - складання схем перевірки і налагодження.

5.4. Захисти диференціальні, з реле типу РНТ і ДЗТ - участь у перевірці і налагодженні.

5.5. Захист зворотної потужності генераторів (РОМ, ЗОМ) - зняття характеристик, перевірка правильності ввімкнення.

5.6. Панелі складних релейних захистів - огляд, перевірка монтажу, виявлення дефектів, механічна ревізія апаратури.

5.7. Пристрої автоматичного повторного ввімкнення (АПВ), автоматичного ввімкнення резерву (АВР) - налагодження.

5.8. Пристрої автоматики тракту подавання палива - ремонт, перевірка.

5.9. Пристрої РЗА комплектних розподільних пристроїв типу КРУ і КРУН на напівпровідникових елементах - ревізія, налагодження, зняття характеристик.

5.10. Регулятори збудження генераторів пропорційної дії на магнітних підсилювачах - ревізія, налагодження.

5.11. Реле потужності - перевірка правильності ввімкнення.

5.12. Реле проміжні і сигнальні - перевірка та регулювання.

5.13. Реле прямої дії типу РТЗ - перевірка.

5.14. Реле опору всіх типів (окрім мікропроцесорних) - регулювання і перевірка електричних характеристик.

5.15. Реле частоти електромеханічні та електронні - регулювання і перевірка електричних характеристик.

5.16. Синхронні двигуни, електролізні установки - перевірка, ремонт приладів автоматики і збудження.

5.17. Системи реле рухомі всіх тинів - перевірка, регулювання.

5.18. Схеми керування масляних і повітряних вимикачів всіх типів - ревізія, налагодження.

5.19. Струмові реле, засоби обліку - заміна на працюючому устаткуванні.

5.20. Трансформатори струму вбудовані - перевірка, зняття електричних характеристик.