Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні вказівки з ремонту, налагодження, перевірки та експлуатації апаратури релейного захисту, автоматики і кіл вторинної комутації;
      - призначення і схеми блокувальних пристроїв;
      - принцип дії захисту з високочастотним блокуванням;
      - поняття про перехідні режими, про стійкість і коливання в енергосистемах;
      - методи складних електричних розрахунків, пов'язані з технічним обслуговуванням, перевіркою, ремонтом, оперативних кіл і електричних схем релейного захисту й автоматики;
      - зняття і побудову характеристик релейних захистів і векторних діаграм;
      - структурні схеми панелей захисту й автоматики на інтегральних мікросхемах та мікропроцесорних панелей.

1.4. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виявляє і усуває дефекти, причини і ступінь спрацювання деталей складної електромеханічної апаратури релейного захисту й автоматики, ремонтує електронну апаратуру, виявляє несправності і виконує найбільш складні роботи з ремонту механічної і електричної частини реле, блоків високочастотних захистів, приладів і апаратів.

2.2. Реставрує складні деталі.

2.3. Виконує монтаж панелей особливо складних захистів.

2.4. Ремонтує пристрої захисту і автоматики всіх видів і будь-якої складності.

2.5. Працює з електронно-вимірювальною апаратурою, осцилографами, високочастотними вимірювачами і генераторами.

2.6. Здійснює налагодження і ремонт особливо складної перевірної апаратури, складання складних схем для проведення спеціальних нетипових випробувань релейного захисту і автоматики.

2.7. Застосовує і обслуговує комплексні пристрої для перевірки релейного захисту і автоматики.

2.8. Перевіряє під керівництвом інженера або майстра особливо складний релейний захист і пристрої автоматики (у тому числі і мікропроцесорні).

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автоматика розвантаження системи за частотою - ремонт і налагодження.

5.2. Автоматичні синхронізатори - налагодження, ремонт.

5.3. Електронні частотоміри - ремонт, регулювання, настроювання.

5.4. Захисти дистанційні всіх типів (у тому числі і мікропроцесорні) - участь у перевірці, налагодження.

5.5. Захисти диференціально-фазні всіх типів - перевірка електричних характеристик високочастотного захисту, ремонт і настроювання.

5.6. Захист від замикання на землю - перевірка, ремонт, налагодження.

5.7. Канали високочастотні - настроювання всіх елементів, зокрема тракту загороджувачів, фільтрів, приєднань, розділяючих фільтрів, перевірка затухання і запасів за затуханням високочастотних каналів.

5.8. Комплекси керування і захисту - перевірка, налагодження.

5.9. Магнітографи, осцилографи, реєстратори аварійних подій - участь у регулюванні, налагодження.

5.10. Панелі захисту й автоматики електронні і мікропроцесорні - ремонт, регулювання, настроювання.

5.11. Панелі РЗА на інтегральних мікросхемах - проведення тестового контролю.

5.12. Прилади телевимкнення і телемеханіки ВЧТО, АИКА, АВПА, АКПА-В - ревізія, ремонт, налагодження.

5.13. Регулятори автоматичні безщіткового збудження синхронних генераторів і електродвигунів - участь у ревізії, налагодження.

5.14. Регулятори збудження синхронних компенсаторів - ревізія, ремонт, регулювання.

5.15. Регулятори збудження сильної дії - перевірка, ремонт, зняття характеристик.

5.16. Регулятори тиристорного збудження - ремонт, регулювання.

5.17. Регулятори струму акумуляторних батарей - ремонт, регулювання, настроювання.

5.18. Реле диференціальні з гальмуванням - перевірка, ремонт, налагодження.

5.19. Реле інтегральних захистів великих генераторів, комплекти захисту ротора тощо - налагодження, зняття характеристик.

5.20. Тиристорні перетворювачі - ремонт, перевірка, зняття характеристик.

5.21. Шафи тиристорного збудження: панелі керування, тиристори силові - перевірка параметрів, регулювання, настроювання.