Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: розташування і призначення устаткування і апаратури розподільних пристроїв, трансформаторів силових зварювальних, вимірювальних, вводів низьковольтних і високовольтних, низьковольтних електричних машин гідроелектростанцій; принцип роботи устаткування; про небезпеку електричного струму і наближення до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою; призначення і будову слюсарного, монтерського і вимірювального інструменту, пристроїв, оснащення, засобів вимірювань, захисних засобів; встановлення за паспортним щитком основних параметрів електротехнічного устаткування ГЕС; прийоми робіт, послідовність операцій і знання про матеріали, що застосовуються під час ремонту електротехнічного устаткування; способи переміщення барабанів з кабелями, правила зберігання кабелів; способи розкочування кабелів з барабанів; загальні знання про прокладання кабелів у траншеях, по конструкціях в блоках і трубах, через водосховища, у будинках; маркування кабелів; загальні вимоги до вантажопідйомних механізмів, сигналізацію для роботи з мостовим електричним краном.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює слюсарну обробку деталей за 12 - 14 квалітетами (5 - 7 класами точності). Проводить очищення, промивання і протирання демонтованих деталей і складальних одиниць електротехнічного устаткування ГЕС. Виготовляє прості металеві та ізоляційні конструкції. Подає на робоче місце, підготовляє до роботи і прибирає слюсарний інструмент, інвентар, пристрої і матеріали. Упаковує для перевезення електровимірювальні прилади, мірильний інструмент і апаратуру. Виконує нескладні малярні і теслярські роботи, нескладні такелажні роботи, пов'язані з переміщенням окремих деталей і вузлів. Під керівництвом електрослюсаря вищої кваліфікації розбирає, ремонтує і складає прості деталі і вузли електричних машин, силові кабелі напругою до 3 кВ, силові сухі й масляні трансформатори I і II габаритів потужністю до 1000 кВА напругою до 10 кВ, устаткування і апаратуру розподільних пристроїв напругою до 10 кВ, вводи напругою до 35 кВ, проводить нескладні роботи з ремонту і виготовлення головної ізоляції трансформаторів I і II габаритів корпусної ізоляції електричних машин, перевіряє і ремонтує просту пускорегулювальну апаратуру.

Приклади робіт
Баки трансформаторів типу ТД-10000/35 - огляд, очищення від забруднень і промивання трансформаторним маслом. Вантажопідйомні механізми та пристрої - розбирання, очищення, складання простих вузлів і деталей електроустаткування, очищення ізоляції. Вимикачі ВМПЕ-10 - зливання масла з циліндра. Газоохолоджувачі - обтягування болтів. Ізоляція стрижнева трансформатора ТМ-250/10 - заготовлення. Ізолятори фарфорові вводів 10 кВ для силового трансформатора ТМ-1000/10 - армування у фланець і ковпачок. Кабелі силові - обрізання і заправлення кінців кабельною стрічкою. Лобові частини обмоток статорів асинхронних двигунів потужністю 40 кВт - протирання та ізолювання місць паяння. Обмотки статорів, роторів, якорів і полюсів - чищення ізоляції. Проводи мідні круглі - ізолювання бавовняною пряжею на ізолювальному верстаті до трьох потоків з виконанням ізоляції проводу марки ПБД. Статори асинхронних електродвигунів потужністю до 40 кВт - укладення секцій в пази. Ущільнення - заготовлення під фарфор і фланці.