Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - розташування і призначення устаткування і апаратури розподільних пристроїв, трансформаторів силових зварювальних, вимірювальних, вводів низьковольтних і високовольтних, низьковольтних електричних машин гідроелектростанцій;
      - принцип роботи устаткування;
      - про небезпеку електричного струму і наближення до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою;
      - призначення і будову слюсарного, монтерського і вимірювального інструменту, пристроїв, оснащення, засобів вимірювань, захисних засобів;
      - встановлення за паспортним щитком основних параметрів електротехнічного устаткування ГЕС;
      - прийоми робіт, послідовність операцій і знання про матеріали, що застосовуються під час ремонту електротехнічного устаткування;
      - способи переміщення барабанів з кабелями, правила зберігання кабелів;
      - способи розкочування кабелів з барабанів;
      - загальні знання про прокладання кабелів у траншеях, по конструкціях в блоках і трубах, через водосховища, у будинках;
      - маркування кабелів;
      - загальні вимоги до вантажопідйомних механізмів, сигналізацію для роботи з мостовим електричним краном.

1.4. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює слюсарну обробку деталей за 12 - 14 квалітетами (5 - 7 класами точності).

2.2. Проводить очищення, промивання і протирання демонтованих деталей і складальних одиниць електротехнічного устаткування ГЕС.

2.3. Виготовляє прості металеві та ізоляційні конструкції.

2.4. Подає на робоче місце, підготовляє до роботи і прибирає слюсарний інструмент, інвентар, пристрої і матеріали.

2.5. Упаковує для перевезення електровимірювальні прилади, мірильний інструмент і апаратуру.

2.6. Виконує нескладні малярні і теслярські роботи, нескладні такелажні роботи, пов'язані з переміщенням окремих деталей і вузлів.

2.7. Під керівництвом електрослюсаря вищої кваліфікації розбирає, ремонтує і складає прості деталі і вузли електричних машин, силові кабелі напругою до 3 кВ, силові сухі й масляні трансформатори I і II габаритів потужністю до 1000 кВА напругою до 10 кВ, устаткування і апаратуру розподільних пристроїв напругою до 10 кВ, вводи напругою до 35 кВ, проводить нескладні роботи з ремонту і виготовлення головної ізоляції трансформаторів I і II габаритів корпусної ізоляції електричних машин, перевіряє і ремонтує просту пускорегулювальну апаратуру.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Баки трансформаторів типу ТД-10000/35 - огляд, очищення від забруднень і промивання трансформаторним маслом.

5.2. Вантажопідйомні механізми та пристрої - розбирання, очищення, складання простих вузлів і деталей електроустаткування, очищення ізоляції.

5.3. Вимикачі ВМПЕ-10 - зливання масла з циліндра.

5.4. Газоохолоджувачі - обтягування болтів.

5.5. Ізоляція стрижнева трансформатора ТМ-250/10 - заготовлення.

5.6. Ізолятори фарфорові вводів 10 кВ для силового трансформатора ТМ-1000/10 - армування у фланець і ковпачок.

5.7. Кабелі силові - обрізання і заправлення кінців кабельною стрічкою.

5.8. Лобові частини обмоток статорів асинхронних двигунів потужністю 40 кВт - протирання та ізолювання місць паяння.

5.9. Обмотки статорів, роторів, якорів і полюсів - чищення ізоляції.

5.10. Проводи мідні круглі - ізолювання бавовняною пряжею на ізолювальному верстаті до трьох потоків з виконанням ізоляції проводу марки ПБД.

5.11. Статори асинхронних електродвигунів потужністю до 40 кВт - укладення секцій в пази.

5.12. Ущільнення - заготовлення під фарфор і фланці.