Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник відділу технічного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з технічної підготовки виробництва за професією не менше 4 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази і розпорядження начальника ДВГРС, накази, розпорядження й інструкції Міністерства вугільної промисловості України, міжгалузеві і галузеві нормативні акти з питань експлуатації, ремонту й обслуговування технічного оснащення та експлуатації спецавтотранспорту; положення ДВГРС.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує спеціалістами відділу, координує і спрямовує діяльність технічних служб підрозділів ДВГРС, створює умови для ефективної роботи спеціалістів відділу. Здійснює керівництво поточним і перспективним плануванням технічного розвитку підрозділів і виробничо-ремонтної бази ДВГРС. Бере участь у формуванні планів НДДКР і роботах, пов'язаних із створенням нових технічних засобів, організує впровадження нових технічних засобів у гірничорятувальних підрозділах. Розглядає і погоджує проектно-конструкторську документацію з модернізації існуючих і розроблення нових видів технічного оснащення ДВГРС. Бере участь у випробуваннях нових видів гірничорятувальної техніки. Здійснює контроль за виконанням договорів, пов'язаних із упровадженням нової техніки і технології ведення гірничорятувальних робіт. Бере участь у формуванні програм виробництва технічних засобів оперативного призначення заводами ДВГРС. Здійснює контроль за наявністю і станом технічних засобів у підрозділах, виконанням регламентних робіт, планово-запобіжних ремонтів, перевірки гірничорятувального оснащення, наявністю і використанням матеріалів оперативного призначення. Координує питання планової заміни апаратури, що відпрацювала свій ресурс, і поповнення підрозділів відсутнім оснащенням і матеріалами аварійного призначення. Організує виготовлення нестандартизованого оснащення для підрозділів ДВГРС. Бере участь у розробленні проектів керівних документів по експлуатації технічних засобів. Вирішує разом із Учбово-оперативним загоном - Центром підготовки гірничорятувальників питання перепідготовки особового складу ДВГРС, що експлуатує складну техніку. Організує метрологічне забезпечення підрозділів, організує винахідницьку і раціоналізаторську роботу.