Категорія - Керівники |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Начальник технічного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань організації технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів; Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту; перспективи технічного розвитку підприємства; основні напрямки розвитку техніки в галузі; сучасні досягнення в області технічної підготовки виробництва, технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів; технологію і організацію виконання технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів; призначення, конструктивні особливості та основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів; виробничі потужності і режими роботи обладнання; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує технічний розвиток підприємства, удосконалення його виробничо-технічної бази. Бере участь в розробці виробничої програми, заходів з підтримання високої технічної готовності автотранспортних засобів, удосконалення технологій їх технічного обслуговування і ремонту, механізації трудомістких процесів, зниження матеріальних і трудових витрат на ремонт автотранспортних засобів, підвищення надійності їх роботи, а також їх агрегатів та складових одиниць, поліпшення умов праці. Керує забезпеченням ремонтних майстерень технічною документацією, технологічними картами на виконання технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів, випробування і регулювання складових одиниць і агрегатів. Розглядає і узгоджує документацію щодо модернізації обладнання. Забезпечує складання та дотримання графіків технічного обслуговування автотранспортних засобів згідно з діючими нормативами. Виконує аналіз причин і частоти виникнення несправностей автотранспортних засобів і на його основі уточнює періодичність і обсяги робіт з технічного обслуговування, розробляє заходи щодо збільшення міжремонтних пробігів автотранспортних засобів. Організовує облік автотранспортних засобів, агрегатів, автомобільних шин. Контролює надходження, рух і списання автотранспортних засобів на підприємстві, а також забезпечує постановку автотранспортних засобів на ремонт. Керує роботою з встановлення причин перевитрат автомобільного палива, мастильних та інших матеріалів під час виконання технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів. Організовує раціоналізаторську роботу і надає допомогу у впровадженні раціоналізаторських пропозицій. Бере участь у роботі щодо розширення зон обслуговування та сумісництва професій у виробничій зоні. Забезпечує виконання працівниками технічної служби заходів з охорони навколишнього середовища, охорони праці і безпечного ведення робіт. Організовує роботу з підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів. Керує працівниками відділу.