Інструкція для посади "Начальник відділу технічного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу технічного" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з технічної підготовки виробництва за професією не менше 4 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази і розпорядження начальника ДВГРС, накази, розпорядження й інструкції Міністерства вугільної промисловості України, міжгалузеві і галузеві нормативні акти з питань експлуатації, ремонту й обслуговування технічного оснащення та експлуатації спецавтотранспорту;
      - положення ДВГРС.

1.4. Начальник відділу технічного призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу технічного підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу технічного керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу технічного під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує спеціалістами відділу, координує і спрямовує діяльність технічних служб підрозділів ДВГРС, створює умови для ефективної роботи спеціалістів відділу.

2.2. Здійснює керівництво поточним і перспективним плануванням технічного розвитку підрозділів і виробничо-ремонтної бази ДВГРС.

2.3. Бере участь у формуванні планів НДДКР і роботах, пов'язаних із створенням нових технічних засобів, організує впровадження нових технічних засобів у гірничорятувальних підрозділах.

2.4. Розглядає і погоджує проектно-конструкторську документацію з модернізації існуючих і розроблення нових видів технічного оснащення ДВГРС.

2.5. Бере участь у випробуваннях нових видів гірничорятувальної техніки.

2.6. Здійснює контроль за виконанням договорів, пов'язаних із упровадженням нової техніки і технології ведення гірничорятувальних робіт.

2.7. Бере участь у формуванні програм виробництва технічних засобів оперативного призначення заводами ДВГРС.

2.8. Здійснює контроль за наявністю і станом технічних засобів у підрозділах, виконанням регламентних робіт, планово-запобіжних ремонтів, перевірки гірничорятувального оснащення, наявністю і використанням матеріалів оперативного призначення.

2.9. Координує питання планової заміни апаратури, що відпрацювала свій ресурс, і поповнення підрозділів відсутнім оснащенням і матеріалами аварійного призначення.

2.10. Організує виготовлення нестандартизованого оснащення для підрозділів ДВГРС.

2.11. Бере участь у розробленні проектів керівних документів по експлуатації технічних засобів.

2.12. Вирішує разом із Учбово-оперативним загоном - Центром підготовки гірничорятувальників питання перепідготовки особового складу ДВГРС, що експлуатує складну техніку.

2.13. Організує метрологічне забезпечення підрозділів, організує винахідницьку і раціоналізаторську роботу.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу технічного має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу технічного має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу технічного має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу технічного має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу технічного має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу технічного має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу технічного має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу технічного має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу технічного має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу технічного несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу технічного несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу технічного несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу технічного несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу технічного несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу технічного несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу технічного несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.