Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Вибивальник відливок 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією вибивальника відливок 1 розряду - не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову однотипних вибивальних механізмів; прийоми і правила вибивання відливок, які надходять з конвеєра, при потоково-масовому виробництві; режим охолодження відливок в формі; будову підіймально-транспортних засобів; способи стропування, правила піднімання і переміщення відливок.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Вибиває на вибивних механізмах за допомогою крану або вручну середні відливки з кількістю стрижнів понад чотири. Вибиває великі і складні відливки, заформовані в ґрунті. Вибиває дрібні прості відливки, які надходять з конвеєра під час потоково-масового виробництва. Передає на наступні операції відливки після вибивання з навантаженням їх на рольганги, транспортери, візки або платформи. Вибиває стрижні з відливок на вібраційній машині в умовах потоково-масового виробництва.

Приклади робіт
Вибивання відливок: Барабани поршневих і золотникових кілець. Вкладиші і покришки підшипників. Вкладиші для газових плит. Колеса, шківи. Колодки гальмових башмаків. Консолі фрезерних верстатів великих розмірів. Корпуси повітродувок, редукторів, водяних насосів, масляних фільтрів. Кріплення міжрамні. Кронштейни ресор. Лапи суднових якорів. Педалі зчеплення. Повзуни зубошліфувальних верстатів. Поршні компресорів. Секції котлів. Станини горизонтально- і вертикально-фрезерних верстатів. Станини токарно-гвинторізних верстатів. Фартухи токарно-гвинторізних верстатів з висотою центрів понад 200 мм. Фітинги. Шківи вентиляторів. Щити підшипникові з діаметром до 400 мм.