Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Вибивальник відливок 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основні відомості про будову устаткування, яке обслуговує; найменування і призначення його найважливіших частин, заходи та правила вибивання відливок з ґрунту, способи відділення ливників та випорів без ушкодження відливок; правила охолодження відливок; місце розміщення стрижнів, каркасів і холодильників у формах; правила комплектування і укладання відливок та опок; інструмент, який застосовує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Вибиває дрібні прості товстостінні сталеві, чавунні відливки або відливки з кольорових металів з кількістю стрижнів до чотирьох з опок, кокілів та напівкокілів вручну або на вибивних механізмах, розчищає ями з-під форми після вибивання відливка. Складає відливки за марками в штабелі, на візки та вагонетки. Підвішує вибиті відливки на підвісний конвеєр або укладає на транспортер безпосередньо після вибивання у гарячому стані для передачі на наступні операції. Відбиває та укладає на відведене місце ливникові чаші, стояки, ливники та випори. Парує та укладає опоки після вибивання у штабелі, на рольганги, візки, конвеєри або на відведене місце. Просіває, перелопачує та зволожує наповнювальну суміш після вибивання. Вибиває великі відливки, заформовані в ґрунті, під керівництвом вибивальника відливок вищої кваліфікації.

Приклади робіт
Вибивання відливок: Втулки. Деталі дрібні. Консолі фрезерних верстатів малих розмірів. Патрони верстатів. Плити. Фартухи токарно-гвинторізних верстатів з висотою центрів до 200 мм. Фланці.