Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Верхолаз 8-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи верхолазом 7 розряду не менше 1 року. Вік - не менше 18 років. Позитивні висновки з усіх параметрів професійного добору відповідно до чинних нормативних документів.

Знає та застосовує у діяльності: правила організації та проведення верхолазних робіт; конструктивні особливості об'єктів, де виконуються роботи; технологію та правила виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, ремонтно-відновлювальних робіт, дотримання вимог до якості робіт; правила використання та випробовування тросів, канатів, верхолазних і спеціальних страхувальних засобів та спорядження згідно з вимогами безпечного виконання робіт на висотних об'єктах; правила роботи з ручними та механічними лебідками, талями; методи налагоджування систем для підіймання та опускання людей і вантажів, систем переміщання в безопорному просторі із застосуванням верхолазних засобів і спорядження у ході виконання робіт, спільної роботи з вертольотами; правила подання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів та пілотами вертольотів; порядок і правила ведення обов'язкової документації у ході виконання робіт на висоті; організацію та порядок виконання рятувальних робіт на висоті; прийоми надання долікарської допомоги; правила дотримання вимог щодо охорони праці під час роботи на висоті.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує комплекс особливо складних і відповідальних будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, ремонтно-відновлювальних робіт у безопорному просторі із застосуванням верхолазних технологій у процесі будівництва висотних будівель, споруд, мостів, димових труб, опор повітряних ліній електромережі та зв'язку, підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості, монтажу металоконструкцій тощо. Здійснює обстеження та ревізію технічного стану конструктивних елементів висотних будівель, споруд та інженерних комунікацій з метою виявлення будівель, споруд та інженерних комунікацій з метою виявлення дефектів і виявляє наявні дефекти. Складає звіти за результатами обстежень.

Приклади робіт
Виконання комплексу особливо складних робіт в безопорному просторі на висоті понад 20 м, із застосуванням верхолазних технологій у процесі будівництва висотних будівель, споруд, мостів, тунелів, димових труб, опор повітряних ліній електромережі та зв'язку, підприємств енергетичної, хімічної, металургійної, вугільної промисловості тощо. Монтаж особливо складних, важких залізобетонних, металевих, дерев'яних, полімерних конструкцій та деталей. Остаточне вивіряння змонтованих конструкцій та деталей. Кладка з одночасним облицюванням цеглою, блоками різних видів, природним і штучним каменем стін, перемичок, карнизів, мостових опор, фігурних архітектурних елементів особливо складної конструкції, установлювання архітектурних деталей. Обштукатурювання стін особливо складної конструкції. Виконання ремонтних, очищувальних робіт на висотних конструкціях, портальних та інших кранах морських і річкових портів, вантажних терміналів, радіо- та телебаштах, димових трубах, градирнях, газоходах, на склепіннях тунелів, опорах і льодобійних биках мостів, опорах повітряних ліній електромережі та зв'язку тощо. Здійснення ремонтно-відновлювальних робіт на унікальних спорудах, пам'ятках історії, культури та архітектури, фасадах будівель і споруд (ремонт облицювання, архітектурних елементів та деталей, балконів, лоджій, еркерів, карнизів, колон, заму-ровування міжпанельних стиків, тріщин тощо). Футерування газоповітроводів і про-мислових труб. Ремонт покрівель, що мають особливо складну конструкцію. Покрит-тя поверхонь конструкцій та замазування швів антикорозійними матеріалами, вогне-захисна обробка будівельних конструкцій. Виконання особливо складних малярних робіт на висотних об'єктах із застосуванням механізованих інструментів. Скління та заміна скла на унікальних висотних будівлях, культових спорудах, пам'ятках історії, культури та архітектури. Здійснення контролю за дотриманням технології виконання робіт. Монтаж і демонтаж підіймально-опускального устаткування. Піднімання, опускання, переміщання вантажів, конструкцій, устаткування, що мають складну конфігурацію, велику вагу й габарити, із застосуванням підіймальних кранів, вантажопі-діймальних механізмів (лебідок, талей), вертольотів. Випробовування підіймально-опускального устаткування, засобів верхолазного та індивідуального страхувального, монтажного спорядження. Обстеження технічного стану та здійснення ревізій на ви-сотних будівлях, спорудах, інженерних комунікаціях та виявляння наявних дефектів. Здійснення контролю за якістю верхолазних робіт, що виконуються іншими робітниками.