Інструкція для посади "Вибивальник відливок 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вибивальник відливок 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією вибивальника відливок 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову однотипних вибивальних механізмів;
      - прийоми і правила вибивання відливок, які надходять з конвеєра, при потоково-масовому виробництві;
      - режим охолодження відливок в формі;
      - будову підіймально-транспортних засобів;
      - способи стропування, правила піднімання і переміщення відливок.

1.4. Вибивальник відливок 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вибивальник відливок 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вибивальник відливок 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вибивальник відливок 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вибиває на вибивних механізмах за допомогою крану або вручну середні відливки з кількістю стрижнів понад чотири.

2.2. Вибиває великі і складні відливки, заформовані в ґрунті.

2.3. Вибиває дрібні прості відливки, які надходять з конвеєра під час потоково-масового виробництва.

2.4. Передає на наступні операції відливки після вибивання з навантаженням їх на рольганги, транспортери, візки або платформи.

2.5. Вибиває стрижні з відливок на вібраційній машині в умовах потоково-масового виробництва.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вибивальник відливок 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вибивальник відливок 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вибивальник відливок 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вибивальник відливок 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вибивальник відливок 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вибивальник відливок 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вибивальник відливок 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вибивальник відливок 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вибивальник відливок 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вибивальник відливок 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вибивальник відливок 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вибивальник відливок 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вибивальник відливок 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вибивальник відливок 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вибивальник відливок 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вибивальник відливок 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вибивання відливок: Барабани поршневих і золотникових кілець.

5.2. Вкладиші і покришки підшипників.

5.3. Вкладиші для газових плит.

5.4. Колеса, шківи.

5.5. Колодки гальмових башмаків.

5.6. Консолі фрезерних верстатів великих розмірів.

5.7. Корпуси повітродувок, редукторів, водяних насосів, масляних фільтрів.

5.8. Кріплення міжрамні.

5.9. Кронштейни ресор.

5.10. Лапи суднових якорів.

5.11. Педалі зчеплення.

5.12. Повзуни зубошліфувальних верстатів.

5.13. Поршні компресорів.

5.14. Секції котлів.

5.15. Станини горизонтально- і вертикально-фрезерних верстатів.

5.16. Станини токарно-гвинторізних верстатів.

5.17. Фартухи токарно-гвинторізних верстатів з висотою центрів понад 200 мм.

5.18. Фітинги.

5.19. Шківи вентиляторів.

5.20. Щити підшипникові з діаметром до 400 мм.