Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Електровібронаплавлювач 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електровібронаплавлювача 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову призначення і умови застосування вібраційних установок; будову електрозварювальних апаратів постійного і змінного струму; механічні і технологічні властивості сталей, які наплавляє; будову, призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів і способи вмикання їх в електричне коло, основні відомості з електротехніки у межах роботи, яку виконує; марки електродів, електродного дроту і флюсів, які застосовує під час вібродугового наплавлення; способи випробування наплавленого шару.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує вібродугове наплавлення різних деталей на вібраційних установках. Готує поверхні деталей під віброзвукове наплавлення. Визначає режими роботи залежно від діаметру вироби та товщини шару, який наплавляє. Готує флюси, електроди і електродний дріт відповідно до технологічної карти. Усуває несправності вібраційної установки.

Приклади робіт
Вали прокатні - наплавлення. Гільзи циліндрів дизелів - наплавлення посадочних поясків.