Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Електрогазозварник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: загальні відомості про будову і принцип дії електрозварювальних машин і апаратів для дугового зварювання змінного і постійного струму, газозварювальної і газорізальної апаратури, газогенераторів, електрозварювальних автоматів та напівавтоматів, кисневих і ацетиленових балонів, редукувальних приладів і зварювальних, які обслуговує; правила користування пальниками, редукторами, балонами, які застосовує; способи і основні прийоми прихвачування, форми оброблення шва під зварювання, правила забезпечення захисту під час зварювання в захисному газі, види зварних з'єднань і типи швів; підготовку кромок виробів для зварювання; типи обробок та позначення зварних швів на кресленні; основні властивості електродів, зварювального металу і сплавів, газів та рідин, які застосовує під час зварювання; залишковий тиск газу в балонах, який допускається, призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання; залишковий тиск газу в балонах, який допускається, призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання; характеристику газового полум'я, габарити брухту за Державним стандартом.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує ручне кисневе різання та різання бензорізальними та гасорізальними апаратами стального легковагового і важкого брухту. Виконує ручне дугове, плазмове, газове автоматичне і напівавтоматичне зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей. Виконує кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне різання в нижньому і вертикальному положеннях зварного шва металу простих і середньої складності деталей з вуглецевих сталей за розміткою вручну, на переносних стаціонарних та плазморізальних машинах. Прихвачує деталі, вироби конструкцій у всіх просторових положеннях. Готує вироби, вузли та з'єднання під зварювання. Зачищає шви після зварювання та різання. Забезпечує захист зворотної сторони зварного шва в процесі зварювання в захисних газах. Наплавляє прості невідповідальні деталі. Усуває раковини і тріщини в простих деталях, вузлах, відливках. Підігріває конструкції і деталі під час правлення. Читає прості креслення. Готує газові балони до роботи. Обслуговує переносні газогенератори.

Приклади робіт
Баки трансформаторів - підварювання стінок під автоматичне зварювання. Балки колискові, бруси підресорні і надресорні суцільнометалевих вагонів та вагонів електросекцій - приварювання підсилювальних косинців, напрямних та центрувальних кілець. Балки прокатні - наварювання точок, захоплюючих штабів за розміткою. Башмаки леєрних стояків - різання на кораблі. Бійки і шаблони парових молотів - наплавлення. Болти буксові, колончасті і центрові - наплавлення місць спрацювання. Брухт стальний для шихти - різання. Відливки стальні та чавунні дрібні - усування раковин на місцях, які не обробляються, плавленням. Деталі каркасів бортового тенту - прихвачування та обварювання. Деталі металевих контейнерів - гаряче правлення. Діафрагми рам платформ і металевих напіввагонів - приварювання ребер. Додатки та ливники на стальних відливках товщиною до 300 мм - різання. Жеребейки - зварювання. Заклепки - різання головок. Каркаси і деталі гальмових площадок вантажних вагонів та віконні каркаси пасажирських вагонів - зварювання. Кожухи і огорожі, слабонавантажені вузли сільськогосподарських машин - зварювання. Кожухи масляних насосів і фільтрів автомобілів - наплавлення раковин у відливках. Кришки жолобів підвагонного освітлення - зварювання. Кронштейни жниварки, валики гальмового керування - зварювання. Кронштейни кріплення глушника до рами автомобіля - наплавлення тріщин. Кронштейни для кріплення гірничошахтного устаткування - зварювання. Кронштейни підрамників автосамоскидів - зварювання. Листи кутові внутрішнього і зовнішнього обшивання трамвая - заварювання надрізів. Накладки і підкладки ресорні - зварювання. Опоки дрібні - приварювання вушок. Опоки стальні дрібних розмірів - зварювання вушок. Піддони до верстатів - зварювання. Підсилювачі крил автомобілів - зварювання. Рами баків трансформаторів - зварювання. Рами матраців ліжок, сітки панцерні та ромбічні - зварювання. Труби приймальні - наплавлення запобіжних сіток. Фіксатори гідравлічні механізмів автосамоскидів - зварювання. Фундаменти невідповідальні, дрібні вузли з маловуглецевих і низьколегованих сталей - напівавтоматичне зварювання на стелажі.