Інструкція для посади "Електровібронаплавлювач 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електровібронаплавлювач 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електровібронаплавлювача 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову призначення і умови застосування вібраційних установок;
      - будову електрозварювальних апаратів постійного і змінного струму;
      - механічні і технологічні властивості сталей, які наплавляє;
      - будову, призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів і способи вмикання їх в електричне коло, основні відомості з електротехніки у межах роботи, яку виконує;
      - марки електродів, електродного дроту і флюсів, які застосовує під час вібродугового наплавлення;
      - способи випробування наплавленого шару.

1.4. Електровібронаплавлювач 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електровібронаплавлювач 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електровібронаплавлювач 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електровібронаплавлювач 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує вібродугове наплавлення різних деталей на вібраційних установках.

2.2. Готує поверхні деталей під віброзвукове наплавлення.

2.3. Визначає режими роботи залежно від діаметру вироби та товщини шару, який наплавляє.

2.4. Готує флюси, електроди і електродний дріт відповідно до технологічної карти.

2.5. Усуває несправності вібраційної установки.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електровібронаплавлювач 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електровібронаплавлювач 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електровібронаплавлювач 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електровібронаплавлювач 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електровібронаплавлювач 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електровібронаплавлювач 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електровібронаплавлювач 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електровібронаплавлювач 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електровібронаплавлювач 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електровібронаплавлювач 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електровібронаплавлювач 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електровібронаплавлювач 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електровібронаплавлювач 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електровібронаплавлювач 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електровібронаплавлювач 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електровібронаплавлювач 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вали прокатні - наплавлення.

5.2. Гільзи циліндрів дизелів - наплавлення посадочних поясків.