Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Налагоджувальник будівельних машин 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи налагоджувальником будівельних машин 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, кінематичні, електричні й електронні схеми; способи, правила налагоджування, поточного ремонту, демонтажу, монтажу агрегатів, вузлів і переміщення в зоні ремонту будівельних машин, що обслуговуються; правила налагоджування електричних машин і електронних пристроїв; строки випробовування й огляду вантажопідйомних механізмів і посудин, що працюють під тиском; способи оцінювання пошкоджених і відпрацьованих деталей; правила застосування діагностичного устаткування; методи виявляння несправностей у роботі машин зa зовнішніми ознаками та показаннями діагностичних приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує налагоджування, регулювання, технічне обслуговування, поточний ремонт гідравлічного, пневматичного, механічного, електричного й електронного устаткування; демонтаж і монтаж агрегатів, вузлів і систем керування складних і особливо складних будівельних машин та діагностичні роботи щодо оцінки їх технічного стану. Визначає стан деталей з метою їх можливого повторного використання. Визначає причини зруйнування деталей. Складає рекламації. Виконує технічні розрахунки, необхідні під час налагоджування та регулювання будівельних машин. Забезпечує раціональний режим витрачання паливно-мастильних матеріалів.

Приклади робіт
Налагоджування, регулювання, технічне обслуговування, поточний ремонт, демонтаж і монтаж агрегатів, вузлів і систем керування будівельних машин: автобетононасосів; автогрейдерів; автокомпресорів продуктивністю понад 3 м3/хв; бульдозерів потужністю понад 43 кВт.; віброзанурювачів безкопрових; екскаваторів одноковшових з ковшем місткістю понад 0,5 м3; екскаваторів роторних траншейних; електростанцій пересувних з двигуном потужністю понад 37 кВт.; котків самохідних із гладкими вальцями масою більше 5 т; компресорів пересувних продуктивністю понад 10 м3/хв з двигуном внутрішнього згоряння; кранів автомобільних вантажопідйомністю більше 6,3 т; кранів баштових самохідних вантажопідйомністю більше 10 т; кранівгусеничних і пневмоколісних вантажопідйомністю більше 16 т; машин для ізолювання трубопроводів; машин трубоочищувальних; устаткування механічних й електричних землесосних плавучих несамохідних снарядів і грунтонасосних установок водопродуктивністю більше 2000 м3/год; трубоукладників; установок контактно-зварювальних пересувних для зварювання магістральних газонафтопроводів; установок для продавлювання і горизонтального буріння грунту; установок трубозгинальних пересувних для гнуття труб діаметром понад1200 мм.