Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Налагоджувальник будівельних машин 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником будівельних машин і механізмів 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, кінематичні й електричні схеми, засоби та правила налагоджування, поточного ремонту; демонтаж і монтаж агрегатів і вузлів, будівельних машин, двигунів внутрішнього згоряння й електроустаткування; причини несправностей машин, способи їх запобігання й усунення; правила догляду, обслуговування та транспортування машин; слюсарну справу в межах робіт, що виконуються; способи застосування підіймально-транспортного, зварювального й очищувального устаткування; способи очищання палива та мастил; будову пересувних і стаціонарних засобів технічного обслуговування; основи електротехніки, гідравліки та механіки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує налагоджування, регулювання, технічне обслуговування, поточний ремонт гідравлічного, пневматичного, механічного, електронного та електричного устаткування; демонтаж, монтаж агрегатів, вузлів та систем керування простих і середньої складності будівельних машин. Визначає граничний стан елементів машин. Виконує технічне обслуговування та поточний ремонт напівстаціонарних і пересувних засобів експлуатаційної бази. Визначає причини несправності вузлів та агрегатів і систем керування будівельних машин. Забезпечує раціональний режим витрачання паливно-мастильних матеріалів.

Приклади робіт
Налагоджування, регулювання, технічне обслуговування, поточний ремонт, демонтаж і монтаж агрегатів, вузлів і систем керування будівельних машин: автокомпресорів продуктивністю до 3 м3/хв; агрегатів електрозварювальних пересувних із дизелем; бульдозерів потужністю до 43 кВт ; екскаваторів одноковшових з ковшем місткістю до 0,5 м3; електростанцій пересувних з двигуном потужністю до 37 кВт; котків самохідних з гладкими вальцями масою до 5 т; компресорів пересувних продуктивністю до 10 м3/хв з двигуном внутрішнього згоряння; кранів автомобільних вантажопідйомністю до 6,3 т; кранів баштових самохідних вантажопідйомністю до 10 т; кранів гусеничних і пневмоколісних вантажопідйомністю до 16 т; устаткування механічного й електричного землена-сосних плавучих несамохідних снарядів і грунтонасосних установок водопродуктивністю до 2000 м3/год; устаткування пересувних малярних і штукатурних станцій; навантажувачів автомобільних; установок трубозгинальних пересувних для гнуття труб діаметром до 1200 мм.